I Stilling nær Skanderborg havde de set frem til at komme på stationskortet for første gang siden 1979. Men stationsbyggeriet, der skulle være startet og sluttet i år, er kommet langt ned af anlægslisten og ser nu ud til først at blive til noget i 2025. Kun ét firma bød på opgaven, og det tilbud levede ikke op til mindstekravene. 

Eksemplet er også interessant for mange, der venter på nye skinner eller stationer. Tilbudsprisen på opgaven var nemlig langt over det niveau, Banedanmark havde forventet og budgetteret med. Transportministeriet skriver i den seneste status over igangværende anlægsprojekter, at den russiske invasion af Ukraine har presset prisen på nøglematerialer som jern, stål, beton og olie i vejret. 

Det seneste større udbud taler også for den udlægning. En stor renovering af slidte skinner og sveller på strækningen Slagelse-Korsør er blevet udsat med et par år, fordi ingen bød på opgaven. 

Mulige løsninger er, at der skal skæres ned på projekterne, så de passer til budgettet, at man helt dropper enkelte projekter og prioriterer de vigtigste, eller at der skydes flere penge efter jernbanen. Banedanmark har allerede varslet, at nedskæringsløsningen kan komme i spil, når man skal i gang med Stilling Station igen om nogle år.

Kilde Ingeniøren .
28-07-22

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, mener, at de projekter, der udsættes flere år, »med sikkerhed« vil blive endnu dyrere og desuden skubbe til planerne på andre projekter. Med den konsekvens, at jernbanerne taber yderligere passagerer og gods.

»Omkostningerne ved ikke at komme i mål vil være både samfundsøkonomisk og projektøkonomisk større end de direkte omkostninger, der følger af stigende materialepriser,« siger han.

Banedanmark har allerede varslet transportordførerne i Folketinget om, at Slagelse-Korsør formentlig bliver dyrere.

»Den aktuelle situation med stor efterspørgsel på jernbaneydelser kombineret med store prisstigninger inden for materialer og følge­virkninger af krigen i Ukraine gør, at der er væsentlig risiko for, at forelæggelsesgrænsen (på 251,8 mio. kroner, red.) overskrides, og at den bevilgede totaludgift skal forhøjes i form af et nyt aktstykke,« lyder det i den seneste status over statens bygge- og anlægsprojekter

Ifølge Banedanmark er der ud over Slagelse-Korsør og Stilling Station ikke andre, der er udskudt, efter den kraftige stigning i materialepriser.

»Vi er meget opmærksomme på, at krigen i Ukraine lige nu påvirker den globale forsyningssituation, og at det kan påvirke vores projekter. På nuværende tidspunkt fortsætter arbejdet som planlagt, men vi holder løbende øje og forbereder os bedst muligt på en situation, hvor det kan blive nødvendigt at udskyde planlagte projekter,« skriver områdechef Thomas Bruun Jessen i en mail.

Eltog må blive prioriteret

Hvorvidt det kommer til at holde, bliver vi klogere på inden så længe. Styrelsen er i gang med at opdatere sin anlægsplan, der indeholder forventede start- og sluttidspunkter på samtlige projekter.

Folketingets lyst til at finde flere penge hænger tæt sammen med projektet. Stilling Station og Slagelse-Korsør var ikke vigtige nok, kunne vi se. Men hvordan ser det ud, hvis Danmarkshistoriens største anlægsprojekter, elektrificeringen af jernbanenettet og udrulningen af nye signaler frem mod 2030, begynder at vakle?

Som FRI bemærker, kan det blive kostbart, hvis jernbanen taber flere passagerer eller bliver mindre attraktiv for godsfirmaerne, så alt andet lige må man forvente, at vigtige moderniseringer og Signalprogrammet, der skal sikre punktlighed og driftssikkerhed, bliver prioriteret.

Desuden er der købt nye ellokomotiver og togsæt for milliarder, som løbende bliver leveret de kommende år. Christiansborg må have en smertegrænse for, hvor længe de kan samle samle støv på de nye, dyrtindkøbte værksteder til DSB’s eltog.

Det er også det rationale, der kan læses mellem linjerne i Transportministeriets kommentar til de stigende materialepriser i føromtalte anlægsstatus:

»Der vil blive taget stilling til de enkelte projekter, når der er overblik over pris og materialesituation for dem. Herunder indgår også hensyn til nødvendigheden af projektudførslen – f.eks. indhentning af efterslæb og elektrificering af jernbanestrækninger forud for ibrugtagning af el-tog.«