Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

2023 oktober nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

2023 oktober nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

Nyhedsbrev
oktober 2023

 Kære:  Gæst ‍

 

Dette er oktober udgaven af nyhedsbrevet fra Dansk Jernbane-Klub. 

   


‍Jernbanen nr. 5 og Jernbanen M3 er på vej 


Begge blade er sendt til trykkeriet og kan forventes i din postkasse først i november.

Indhold i de to blade nedenfor. Glæd dig til artiklerne.

 

Jernbanen 5:

Ajour, Med jern på krogen. Sikringsanlæg type DSB 1990. Motorvogn med reservehjul. Status på Green Cargo’s trækkraft. På smalle spor ved Bad Muskau. Ajour veterantog.

 

M3:

Reportage fra Gedser Remise. Boganmeldelse. Jernbanearkivalier. Reportage fra besøg på Storstrømsbroen og Nyt fra Hovedbestyrelsen

 


‍Jernbanen årgang 1992 og 1993 

‍Årgang 1992 og 1993 er nu scannet og kan findes på link nedenfor, ligesom de forrige årgange af bladet.

De kommende måneder vil der blive lagt flere årgange ud på nettet som PDF filer. Se alle PDF filerne.


‍Åbent hus hos Hovedstadens Letbane søndag 29. oktober

Første letbanetog af 29 togsæt modtog Hovedstadens Letbane den 23. august fra Siemens. Togsættet har en længde på 37 meter og en bredde på 2,65 meter. Der er plads til 260 passagerer i toget. Der er for tiden 13 tog under produktion, og det forventes, at der leveres et nyt togsæt hver tredje uge,

 

Åbent hus Søndag den 29. oktober 2023

Hovedstadens Letbane åbner atter dørene til letbanens kommende kontrol- og  vedligeholdelsescenter i Rødovre for offentligheden. Her fremvises de første letbanetog og den kommende værkstedshal, hvor togene skal serviceres.


‍Redaktionsmøde i Jernbanen

‍Redaktionen af de to jernbaneblade som DJK udsender holder i Januar redaktionsmøde hvor det blandt andet skal drøftes om vi skal fortsætte det nuværende udsendelsesmønster for de to blade. Og vi skal selvfølgeligt også evaluere indholdet af de to blade.

En meget stor del af DJK's kontingentindtægter går til udsendelse af de to blade og det må forudses at det stadig vil blive dyrere og dyrere at udsende bladene.

 

Har du forslag til hvordan vi fremover skal udsende bladene eller har forslag til ændringer af indholdet må du gerne sende en mail til redaktionen på adressen nedenfor. Du kan også ringe til os. Telefonnumre i bladet.

redaktion@danskjernbaneklub.dk


‍En stue på Bandholm station


‍Billedvisning i Herlev

Mandag den 30. oktober 19:30-20:30:

 

I år kunne Limfjordsbanen fejre 50 års jubilæum.
Finn Madsen fortæller h
istorien om Limfjordsbanen, og viser billeder fra veteranbanens kørsler i Nordjylland gennem tiden.

 

Foto nedenfor:
Limfjordsbanen havde onsdag den 18. oktober besøg af Trafikstyrelsen. Her ses togets personale sammen med Trafikstyrelsen. Trækkraft på veterantoget var Ardelt traktor 112.

Foto: Martin Ladekær Pedersen


Jernbanebøger

GM-lokomotiverne 
Skandinaviens dieselkæmper af Søren Jakobsen

I 1954 fik DSB leveret deres første lokomotiv med motor fra amerikanske General Motors. I løbet af de følgende 32 år fik DSB leveret mere end 200 GM-lokomotiver. Disse maskiner er ikke længere i drift ved DSB, men et større antal er solgt til private jernbaneselskaber i både Norge, Sverige og Danmark.

De norske og svenske statsbaner fik også leveret et stort antal GM-lokomotiver, hvoraf et antal stadig er i daglig drift.


I GM • lokomotiverne viser fotografen Søren Jakobsen en lang række flotte fotos af GM-lokomotivernes historie i Skandinavien de senere år.


349,00 kr hos Jernbanebøger

 


DSB godsvogne 1965-2001

Litra E til U

Bogen indeholder næsten hele forhistorien om godsvognene før den tid, så man kan følge udviklingen op gennem årene, hvor der skete formidable tekniske landvindinger

I alt omtales over 50 almindelige typer af godsvogne og deres afarter i monografier med mange detaljer om konstruktion og anvendelse.

Skalategninger i 1:87 af næsten alle godsvogne. Over 80 fotos – de fleste aldrig tidligere vist – mange datatabeller, vognhistorie, fyldestgørende tekster om litrering... og meget mere.


Bestillingsnr.: 925    Pris kr.: 535

 


 

‍Banernes biler

Om danske jernbaners rutebiler er der efterhånden skrevet en del. Men banernes øvrige landevejskøretøjer har ikke været genstand for nogen særlig opmærksomhed. 

Det prøver forlaget at råde bod på med denne bog, hvor de prøver at kombinere jernbanehistorie med bilhistorie. 


De danske jernbaner begyndte i 1920'erne for alvor at blive truet af konkurrencen fra bilerne. Mange jernbaner tog konkurrencen op ved at gå ind i bildrift. Enten ved selv at drive fragtruter eller ved at etablere udkørsel af gods fra stationerne. I nogle tilfælde anskaffede banerne selv biler til opgaverne, mens de i andre tilfælde indgik aftaler med vognmænd om opgaven. DSB begyndte for alvor at transportere gods med lastbil i slutningen af 1940'erne. 


Helt naturligt fulgte banernes bilpark med udviklingen i takt med, at der kom nye biler på markedet. Senere kom andre typer af biler til, f.eks. biler til vedligeholdelse af jernbanernes anlæg, bygninger mv. 


Bogen er ud over det jernbanehistoriske element, også en beskrivelse af udviklingen af de mindre lastbiler i Danmark. Hovedvægten er lagt på at vise billeder, men lidt tekst har også sneget sig ind. Biltyperne er "ganske almindelige biler", som vi husker dem fra gadebilledet. 


Baneejede lastbiler til godstransport forsvandt op mod årtusindeskiftet. Først ophørte privatbanernes kørsel med lastbiler i 1990’erne, og i år 2000 ophørte DSB med transport af stykgods. Banernes Biler består nu af tjenestekøretøjer til serviceopgaver, vedligeholdelse og lignende.

 

Bestil nr 1289. Pris kr. 298