Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

2023 december nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

2023 december nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

Nyhedsbrev
december 2023

 Kære:  Gæst ‍

 

Dette er december udgaven af nyhedsbrevet fra Dansk Jernbane-Klub. 

 

Dansk Jernbane-Klub ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

   


‍Jernbanen nr. 6 og kalenderen for 2024 er på vej til dig

 

Jernbanen nr. 6 er sendt til trykkeriet og kan forventes i din postkasse omkring årsskiftet sammen med kalenderen for 2024.
Glæd dig til artiklerne om:

Ajour, Den sidste damp i Kalundborg, Weekendtur til Wuppertal, Adjö Øresundstog, Morgenluft for jernbanen i Albanien, En stue på Bandholm station, Steam Gala England, Jahre Rodelblitz, Ajour veterantog 


‍Jernbanen årgang 1995 

‍Årgang 1995 er nu scannet og kan findes på link nedenfor, ligesom de forrige årgange af bladet.

De kommende måneder vil der blive lagt flere årgange ud på nettet som PDF filer. Se alle PDF filerne.


‍Juletog i december

Limfjordsbanen kørte fyldte juletog til Østhavnen alle lørdage og søndage i december måned. Som en del af turens pris var der norske klejner og gløgg eller kaffe til alle passagerne.

Her er det lokomotivpersonalet der får en norsk klejne. 

Foto: Finn Madsen.


‍Billedvisning i Herlev i foråret

A10 LJ Ym60+Yp72+Ym80 Ringsted (II) 30.05.1974. Foto: Henning Kristensen

Der er foreløbigt planlagt tre billedaftener i Herlev. Alle billedvisninger starter kl 19.30 og tager ca 1 time

--------------

Mandag den 29. januar:

Jernbaner i Danmark 1974 -1979 ved Henning Kristensen

--------------- 

Mandag den 26. februar:

På smalle spor i Patagonien (Argentina) ved Johs. Damsgård Hansen

------------------ 

Mandag den 18. marts:

De sidste år med DSB's MO vogne i Jylland ved Tommy O. Jensen


‍Redaktionsmøde i Jernbanen

Redaktionen takker for indkomne kommentarer og forslag til forbedringer af DJK’s medlemsblade ”Jernbanen” og ”Foreningsnyt”, som vi opfordrede læserne til at sende til os for nogle måneder siden. De vil blive fremlagt og drøftet på det årlige redaktionsmøde, som afholdes næste gang i januar 2024.

 

 Nogle af jeres kommentarer og forslag er:

 

Gøre ajour mere læsevenligt (højt lixtal)

Mindre udlandsstof i Ajour, meget omfattende for Sverige

Husk at station er med stort S når det står sammen med stednavn (Fx Viborg Station)

Samle al veteranbanestof i Foreningsnyt

Kun referater fra hovedforeningen i Foreningsnyt

Styrke artikeldelen i Jernbanen, svarende til ca. 60-70 % siderne

”Hjælpevognsside” med de vigtigste og sværeste ordforklaringer

Få bladet lagt op som pdf på internettet, evt. med login så der spares porto

Fasthold det høje trykkvalitet af bladene

Selv om det er dyrt, så bevar gerne 68 sider i Jernbanen 

Hellere færre numre end tyndere blade

Mulighed for at afmelde fysisk blad, og kun få digitale blad

 

 

Det er stadig muligt at sende kommentarer og forslag til redaktionen@danskjernbaneklub.dk frem til den 15. januar, hvis du har noget at tilføje til ovenstående. Jeres mening tæller, og er med til at gøre bladene bedre.

 

Vi vender naturligvis tilbage i et kommende nummer af ”M-bladet” om redaktionsmødet, og hvilke initiativer vi sætter i gang.


‍DJK filmkanal på Youtube

Der er lagt et par nye film ud på Youtube.

DJK har været medproducent på en film om Kampsax's jernbanebyggerie i 30'erne i Tyrkiet. Filmen er lavet i en dansk, engelsk og tyrkisk version og alle versioner kan ses på youtube.

Desuden er lagt en film ud om en DJK udflugt i 1963 til Rødby færge og afsked med persontog på banelinjen mellem Maribo og Rødby.

Samlet oversigt over DJK film kan findes på hjemmesiden. Du kan se hvad der ligger på kanalen nu her 

 


‍Generalforsamling i DJK 2024

Indkaldelse til den 64. ordinære generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub

Søndag den 24. marts 2024 kl. 12.30.

Folkehuset.
Ankersgade 21, 8000, Århus C. 
 

 

Dagsorden

1.   Valg af dirigent og tre stemmetællere

2.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år

3.   Godkendelse af det reviderede regnskab

4.   Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2025

5.   Indkomne forslag

6.   Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt revisorer og revisorsuppleanter

7.   Eventuelt

 

Hovedbestyrelsen 


Bidrag til DJK

Ønsker du økonomisk at bidrage til et projekt i DJK i 2023 kan du nå det endnu. Læs mere.

 

Du kan også læse om arv og testamente til fordel for DJK her

 


‍Jernbanebøger

På sporet af 2023

 

2023 vil blive husket for de gode intentioner, så som 
DSB fik startet byggeriet af de to ny værksteder i Brabrand ved Aarhus og Mogenstrup ved Næstved

Østbanen får nyt spor og er dermed fremtidssikret

Hovedstadens Letbane fik deres første letbanetog

Oddesundbroen blev genåbnet for togtrafik

Mens der stadig arbejdes på den nye Storstrømsbro

Mariager–Handest Veteranjernbane fik Kieler-motorvognen RHJ M4 „Hadsund-Peter“, fra 1926, ud at køre, og det har vakt stor begejstring.

Direkte tog fra Næstved over Haslev og Køge til København

Ældre tyske IC-vogne i udlandstrafikken mellem København og Hamburg

 

De to sidstnævnte intentioner fik dog en noget broget start.


Bestil nr 595 Pris 269 kr

 


Uniformer ved danske jernbaneselskaber 1847-1980

 

I 1974 fik Bert Hansen foræret en komplet togføreruniform. Det blev starten på et langt liv med uniformer og senere til ansættelse i firmaet C. L. Seifert, der tidligere var storleverandør af uniformer til jernbanerne.

Til denne bog har forfatteren gravet dybt i gamle regulativer og fundet historiske fotos af uniformerne i de forskellige perioder.

I den rige litteratur om danske jernbaner er det lokomotiver, vogne, banelinjerne og stationer, der har været i fokus. I denne bog fortæller forfatteren i tekst og billeder om, hvad personalet ved banerne har skullet anskaffe af uniformer til festlige lejligheder og til den daglige drift.

I Tyskland benyttedes i 1835 for første gang et bevinget hjul som kendetegn for en jernbaneansat. I Danmark indførte Sydslesvigske Jernbaner i 1854 vingehjulet i huen som de første, og i 1887 benyttes det ligeledes af De Danske Statsbaner. Nu er der også påsat en krone.

Det er kun få logoer, der har været brugt i over 100 år, og som det ses på forsidebilledet, har det været brugt til rigtig mange formål, og anskueren er ikke i tvivl om tilhørsforholdet


Bestillingsnr.: 134    Pris kr.: 345