Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

2024 januar nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

2024 januar nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

Nyhedsbrev
januar 2024

 Kære:  Gæst ‍

 

Dette er januar udgaven af nyhedsbrevet fra Dansk Jernbane-Klub. 

   


‍Jernbanen årgang 1996 og 1997 

‍Årgang 1996 og 1997 er nu scannet og kan findes på link nedenfor, ligesom de forrige årgange af bladet.

De kommende måneder vil også 1998 og 1999 blive scannet og vi stopper indtil videre med at scanne blade til nettet som PDF filer. Se alle PDF filerne.


‍Realdania har restaureret stationsbygningen i Gelsted

Realdania By & Byg har de seneste to år restaureret Stationsbygningen i den vestfynske by Gelsted, tegnet af Heinrich Wenck og indviet i 1911.

Søndag den 4. februar bliver mulighed for at se resultatet, når vi holder åbent hus.


I den anledning har vi med Jernbanemuseets indsats fået arrangeret en veterantogskørsel fra Odense til Gelsted med MY-1135 og tilhørende 50er vogne.

Læs mere


‍Billedvisning i Herlev i foråret

A10 LJ Ym60+Yp72+Ym80 Ringsted (II) 30.05.1974. Foto: Henning Kristensen

Der er foreløbigt planlagt tre billedaftener i Herlev. Alle billedvisninger starter kl 19.30 og tager ca 1 time
--------------

Mandag den 29. januar:

Jernbaner i Danmark 1974 -1979 ved Henning Kristensen

--------------- 

Mandag den 26. februar:

På smalle spor i Patagonien (Argentina) ved Johs. Damsgård Hansen

------------------ 

Mandag den 18. marts:

De sidste år med DSB's MO vogne i Jylland ved Tommy O. Jensen


‍Redaktionsmøde i Jernbanen

Redaktionen af jernbanen holdt søndag den 21. januar det årlige redaktionsmøde, hvor alle der bidrager til bladet Jernbanen var inviteret. 

Der var kommet mange gode input fra medlemmerne om hvad vi kan gøre bedre og hvad vi gør godt. Desuden forslag til at reducere udgifterne til bladet. 

En trussel mod bladets økonomi er som tidligere nævnt de forhøjede takster for at få bladet bragt ud, idet der nu skal betales moms af portoudgifter.

Det blev besluttet at der fremover kun er 6 årlige udsendelser af det røde blad. Det brune blad – Foreningsnyt - vil fremover udkomme med 3 numre årligt og dette blad vil være vedlagt det røde blad. Det blev også besluttet at lave et selvstændigt blad ”Togsommer” op til sommerens kørsler.

Reduktionen fra 8 udsendelser til 6 udsendelser forventes at være stort set udgiftsneutralt.

 

På mødet blev også fremlagt første udkast til medlemsområdet med login, som vi håber kan gå i luften i løbet af året. 

På det lukkede område kan der laves en elektronisk udgave af ”Jernbanen” med længere artikler med blandt andet udlandsstof og i Jernbanen vil der så kunne laves et uddrag af stoffet. Målet er lidt mindre fyldigt Ajour tekst og lavere Lixtal. Længere tekster i Ajour vil i højere grad blive lavet som selvstændige artikler.

 

Foreningsnyt vil fremover kun indeholde referater fra Hovedforeningen. Referater fra baneforeningerne vil fremover kun være på hjemmesiden, men større nyheder fra baneforeningerne vil blive bragt i Ajour Veteranbaner.

  

Du er altid velkommen til at sende ris eller ros, forslag til artikler eller læserbreve til redaktionen redaktionen@danskjernbaneklub.dk hvis du har bemærkninger til ovenstående. Jeres mening tæller, og er med til at gøre bladene bedre.


‍DJK filmkanal på Youtube

Der er lagt et par nye film ud på Youtube.

En lille film om Kultogene fra Esbjerg havn til Vestkarft i Herning og en film om Fiskemelstog fra Skagen.

Beggew tog kører ikke ikke længere.

Samlet oversigt over DJK film kan findes på hjemmesiden. Du kan se hvad der ligger på kanalen nu her 

 


‍Gaver og arv til DJK

‍Også i 2023 har DJK og baneforeningerne modtaget mange bidrag fra donationer og arv.

 

Det siger vi TAK for. Nedenfor en oversigt over modtagne beløb de sidste år.

Link til side om arv og testamente 

  


‍Generalforsamling i DJK 2024

Indkaldelse til den 64. ordinære generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub

Søndag den 24. marts 2024 kl. 12.30.

Folkehuset, Ankersgade 21, 8000, Århus C.  

 

Dagsorden

1.   Valg af dirigent og tre stemmetællere

2.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år

3.   Godkendelse af det reviderede regnskab

4.   Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2025

5.   Indkomne forslag

6.   Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt revisorer og revisorsuppleanter

7.   Eventuelt

 

Hovedbestyrelsen 


‍Jernbanebøger

På sporet af 2023

 

2023 vil blive husket for de gode intentioner, så som 
DSB fik startet byggeriet af de to ny værksteder i Brabrand ved Aarhus og Mogenstrup ved Næstved

Østbanen får nyt spor og er dermed fremtidssikret

Hovedstadens Letbane fik deres første letbanetog

Oddesundbroen blev genåbnet for togtrafik

Mens der stadig arbejdes på den nye Storstrømsbro

Mariager–Handest Veteranjernbane fik Kieler-motorvognen RHJ M4 „Hadsund-Peter“, fra 1926, ud at køre, og det har vakt stor begejstring.

Direkte tog fra Næstved over Haslev og Køge til København

Ældre tyske IC-vogne i udlandstrafikken mellem København og Hamburg

 

De to sidstnævnte intentioner fik dog en noget broget start.


Bestil nr. 595 Pris 269 kr

 


Uniformer ved danske jernbaneselskaber 1847-1980

 

I 1974 fik Bert Hansen foræret en komplet togføreruniform. Det blev starten på et langt liv med uniformer og senere til ansættelse i firmaet C. L. Seifert, der tidligere var storleverandør af uniformer til jernbanerne.

Til denne bog har forfatteren gravet dybt i gamle regulativer og fundet historiske fotos af uniformerne i de forskellige perioder.

I den rige litteratur om danske jernbaner er det lokomotiver, vogne, banelinjerne og stationer, der har været i fokus. I denne bog fortæller forfatteren i tekst og billeder om, hvad personalet ved banerne har skullet anskaffe af uniformer til festlige lejligheder og til den daglige drift.

I Tyskland benyttedes i 1835 for første gang et bevinget hjul som kendetegn for en jernbaneansat. I Danmark indførte Sydslesvigske Jernbaner i 1854 vingehjulet i huen som de første, og i 1887 benyttes det ligeledes af De Danske Statsbaner. Nu er der også påsat en krone.

Det er kun få logoer, der har været brugt i over 100 år, og som det ses på forsidebilledet, har det været brugt til rigtig mange formål, og anskueren er ikke i tvivl om tilhørsforholdet


Bestillingsnr.: 134    Pris kr.: 345