2022 december nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

2022 december nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

Nyhedsbrev december 2022

 Kære:   ‍

 

Dette er et Dansk Jernbane-Klub nyhedsbrev som udsendes omtrent månedligt, eller når det er noget nyt at fortælle.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve fra DJK kan du let melde fra ved at benytte linket nederst i denne mail.    

  


‍Julehilsen fra Redaktionen

Året er ved at gå på hæld, og redaktionen kan se tilbage på endnu et år med udgivelse af Jernbanen stort set efter planen. I alt 6 udgaver af det røde blad og 4 udgaver af Foreningsnyt er det blevet til, udover de månedlige nyhedsbreve, som vi udsender på e-mail.

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor takke de mange, som bidrager med nyheder, artikler, fotos mv. Bidragende er med til at gøre Jernbanen til Danmarks førende jernbanetidsskrift, Foreningsnyt til et nærværende klubblad, og hjemmesiden til omdrejningspunkt for DJK’s mange aktiviteter.

 

Året har også været præget af, at vi måtte spændende livremmen en smule ind. Klubbens økonomi kombineret med stigende udgifter til trykning og forsendelse af blad, tillod ikke længere at udsende tykke blade på op til 76 sider og tillige ekstra udgivelser. Heldigvis lykkedes det at finde en række besparelser og tilpasning af bladets indhold, således det røde blad kan holde et niveau på mindst 60 sider, og vedblive med at udkomme hver anden måned de kommende år.

 

Vi takker også for de mange henvendelser vi løbende modtager fra jer læsere, uanset om det er ris eller ros. Vi får ikke altid svaret, men vi tager altid jeres forslag til efterretning og indarbejder det i bladets redaktionelle linje.

 

Om få dage skriver vi 2023 – og vi er klar til at forsætte arbejdet med at udsende og udvikle vores blade og hjemmeside. Redaktionen vil dermed ønske alle læsere en glædelig jul og lykkebringende nytår!

 

 På gensyn i 2023. 

 


‍Jernbanen nr. 6, Jernbanen M 4 og DJK kalender 2023 er på vej  

‍Forventes at havne i din postkasse lige før jul eller mellem jul og nytår

 

Indhold: Ajour, Farvel til DSB litra ME – del 2, Da man byggede Reykjavik Havn, Farvel til litra D i 2. distrikt, Favrholm station, Odense Letbane – Det første halve år, IC2 i Rumænien, Ajour Veterantog
 
 Indhold: Portræt af en ildsjæl, Banen i Bred, Rejsebeskrivelse fra DJK rejsers tur til Tyskland og Østrig i efteråret og nyt fra banerne

 Dansk Jernbane Klubs 2023 kalender 


‍Hvad synes du om jernbanen

I slutningen af januar 2023 afholdes det årlige redaktionsmøde for Jernbanen og webgruppen. Her drøftes seneste årgang af Jernbanen, status for hjemmesiden og planer for det kommende år. Og der er mange emner at drøfte.

 

Foreningsnyt har de sidste år været under transformation fra et „gråt blad“ til et lidt mere spændende og nærværende klubblad. Men hvad hører hjemme i magasinet Jernbanen og hvad skal være i M-bladet? Det er ikke helt på plads endnu.

 

Vi vil også gerne forsøge at skrive mere om foreningen, veteranbanerne og medlemmerne i det kommende år. Men redaktionen kan ikke vide, hvad der sker i alle hjørner af Danmark; det forudsætter at der er nogen, der kan og vil levere stof til os. Uanset om det sker som gode tip eller som færdige artikler med billeder til. Men hvordan får vi stoffet ind?

 

Ajourstof har stor interesse for mange læsere. Det tror vi, derfor fylder det også halvdelen af bladet. Men er prioriteringen rigtig, og kan man bedre selv finde nyhederne på internettet?

 

Vi tror således, at der er stadig plads til forbedringer af Jernbanen og Foreningsnyt. Derfor er din mening vigtig, således vi kan udvikle bladet og hjemmesiden.

 

Skriv gerne til redaktionen, og fortæl hvad du synes, og hvordan vi kunne gøre bedre.

Forslag sendes til redaktion@danskjernbaneklub.dk senest den 15. januar, så drøfter vi din mail på redaktionsmødet.


‍Få skattefradrag når du giver et bidrag til DJK  

 

Museumsmagasinerne i Marslev. Foto: Rolf Brems

 

DJK værdsætter højt de bidrag vi får af medlemmer, bidrag som gør det muligt at gennemføre istandsættelsesprojekter af materiel og bygninger mm. Heldigvis er der mange der betænker os, og derfor er det også lykkedes DJK at blive § 8 A-godkendt, dvs. en almennyttig forening, således giveren kan opnå et lovligt skattefradrag.

 

I 2022 er det maksimale gavebeløb, der kan fås fradrag for, 17.200 kr. Minimumbeløbet er 200 kr.

Fradragets værdi er ca. 26 %, hvilket betyder, at hvis du donerer 100 kr., får du fradrag for ca. 26 kr. – og donerer du 1.000 kr. får du fradrag for ca. 260 kr. Der kan dermed være penge at spare, hvis du husker at bruge dit skattefradrag i forbindelse med bidrag til velgørende donationer.

 

Derfor vil vi gerne erindre om, at onsdag den 28. december 2022 er sidste chance for at give DJK en donation, hvis fradraget skal gælde for dette skatteår.

 

Bidrag kan gives på Medlemskontoen: Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 0005 553 830.

Skriv f.eks. „St Fuglede st.“ eller „H 783“ eller hvad det nu måtte være i „Meddelelser til modtager“, så sender vi bidraget videre til rette sted.

 

HUSK: at såfremt man ønsker skattefradrag for sit bidrag, skal kassereren, have gavegivers CPR-nr.

Da vi ikke må gemme CPR-numrene, skal vi have det ved hvert bidrag for at kunne indberette til SKAT. Medlemsnummer eller fødselsdato er derfor ikke nok.

  

Send dit CPR-nummer under „meddelelser til modtager“ eller i en separat E-mail til „kasserer@jernbaneklub.dk“. 


‍Billedvisning i klubhuset Herlev

 

Udflugt til Rødby Færge- Foto: Peter Roland

 

Den sidste mandag i hver måned er der billedvisninger i klubhuset i Herlev.

 

Første forevisning i det nye år er 30. januar, hvor Peter Roland starter med Jernbaneminder fra Storstrømmen til Østersøen.

 

Se hele forårets program her‍DJK videokanal på Youtube

D‍er er netop lagt en ny video på Dansk Jernbane-Klubs Youtube kanal.

 

Det er en lille film fra  Odense - Middelfart - Bogense (OMB)

 

Der er nu oploadet 12 videofilm fra DJK arkiverne på Youtube. Og der kommer nye til omtrent hver måned. Der arbejdes i øjeblikket på en film om Skive Vestsalling Jernbane. En film om DJK's udflugt med AHJ/RHJ da banerne skulle nedlæges. Og der er mange flere på vej.

 

Har du gamle smalfilm liggende i gemmerne vil vi meget gerne låne så vi kan stykke film sammen med flere fotografer. 

 

Se samlet oversigt over de film der i øjeblikket ligger på kanalen


‍Jernbanebøger

‍Aktuelle bøger: