Jernbanen 1985 nr. 6

Danlink     leder 
De sjællandske Jernbaners første sneplove     
25 års jubilæum for Dansk Jernbane-Klub     annonce 
Data abc     Lidt om damplokomotivers data - 2  
DSB rullende materiel - El-lokomotiver litra-EA     
GM-lokomotiver - leveringsstop på litra-ME ophævet - IC3 togsæt bestilt - prototype S-togene - lukkede toiletsystemer      
Driftsværksted for IC3 togsæt - lokomotivvaskeanlæg - Nye standsningssteder på Frederiksberg     
Stationsforbedringer på S-banen - Forsinkelse truer DanLink - El-projektet - Sikkerhedstelefoner - MR-tog på sjælland      
M/F "Peder Paars" - Modernisering af Halsskov-Knudshoved - Spildevandsproblemer - Bedre IC-stationer     noter videre: Driftsområde bevares - DSB frikendt i "godssagen" 
Ingen design-ordre - Graffiti - DSB souvenirbutik      
Udland: Bulgarien - Canada - England - Kenya - Polen - Rumænien - Sverige      
Sveriges klassiske skinnebus     "Dadelæsken" 
Læserbreve: M/F "Sjælland" - Fotografers ophavsret      
Julemærket 1985     frimærker 
D-Maskinegruppen     Planerne om en vognhal i Odense - Kørsler på Fyn - litra-D


Jernbanen 1985 nr. 5

Et projekt med mange ubekendte     leder 
Data abc     Lidt om damplokomotivets data - 1 
Kan Växjö-Västervikbanen reddes?     
Elektronik i IC3 - computerstyret kørsel      
personvognsrenovering - Ældre materiel til Grækenland - Knudshoved-projektet - Broer ned, broer op … - Nye sikringsanlæg     
Planlagte sikringsanlæg - immunisering     
El-drift Kystbanen - Højklassetog til Hamburg - DanLink - Salg af færger      
Rødby F - Warnemünde - svar på tiltale      
Uland: Finland - Vesttyskland     noter 
Frederik VIIs kongevogn     fra 1854 
Uetersener Eisenbahn     Altona-Kiel Holstein 
Læserbreve: Vingehjulet - Fotografers ophavsret     
Dødsfald: Svend Nielsen 


Jernbanen 1985 nr. 4

Jernbane i konkurrence     leder 
Danske jernbaners signalsystem i historisk lys - 2     detaljeret gennemgang 
Jernbanerne i Sydkorea     
DSB rullende materiel: 300 tons kørekran - Renovering af MA-lyntogene, etape 2     noter 
litra-ME ændres ikke til el-drift - litra-ME leveringsstop - Tog på gummihjul - Modernisering af Købehavn H     
Elevator og supplerende adgange - Nye sikringsanlæg på S-banen - DSBs bygninger - Danmarksvejen      
El-projektet - Nyt bådtog - M/F "Asa-Thor" - Nye standsningssteder - Natursti på godsbane     noter 
Nyt driftsområde - S-togstjenesten oprettes - retssag om godstransport - Graffiti - Designpris - Jorden rundt 200 gange     
104.000 nye passagerer - DSBs medarbejderstab     
Udland: Schweiz - Vesttyskland 


Jernbanen 1985 nr. 3

Om jubilæer     leder 
Danske jernbaners signalsystem i historisk lys - 1     illustreret gennemgang 
IC/3 projektet - Prøvekørslerne med litra-EA      
S-togsparken og fjerntognes Konference, børne- og discovogne      
100 stk. brugte Gbs vogne - Reparation af Tdgs vogne - Roskilde sporværktøjsdepot - Maskindepot Struer - Ny Enghave st     noter: -samt ny Dybbølsbro st - litra-Gbs vogne litra-Tdgs vogne 
Udskiftning af broerne over Århusgade - Ny betjeningspult på København H - Ombygninger af København H fortsætter     noter: - samt Modernisering af Århus H 
EL-projektet      
Storebælt      
Ændring af SR     
Bybane-projektet - S-tog til Frederikssund - Nye færger til "hurtigruten" - M/F "Fyn" solgt - Ny pressechef      
Udland: Belgien - Canada - DDR - England - Finland - Italien - USA - Vesttyskland - Østrig      
Nyt om Växjö-Västervikbanen     
udflugt til Østskåne     annonce 
Udflugt til Polen forår 1986     annonce 
DJK besøger KFS     Københavns frihavn


Jernbanen 1985 nr. 2

En fast forbindelse     Leder 
Lillebæltsbroen     1935 - 14. Maj - 1985 
De første elektriske jernbaner i Danmark     før DSB indfører el-drift 
En trofast slider fylder 50 år     Skagensbanens M 4 
Istandsættelsen af E 991     
Jernbanenyt - kort - Belgien - DDR - England - Spanien - Vesttyskland - Østrig     noter 
Kommentar til Garratt 75     
Kentaurernes jernbane     
Omkring arbejdsholdet i Odense     
Dødsfald Herluf Jensen     
Generalforsamlingen 1985     Referat 


Jernbanen 1985 nr. 1

1984     leder 
Nytårsinterview, med Ole Andresen generaldirektør for DSB     gennemgang af DSB 
Østerport Jernbanemuseum     tegninger og idéer 
Afprøvning og indsættelse af el-lokomotiver EA - Anskaffelse af S-tog MC/FC i serieudførelse     noter 
IC3 projektet     
Vogne til bådtog      
Lyngby - Nærum jernbane     Sporplan over Jægersborg Station, LNJ 
Nye færger på Øresund og Østersøen     
M/F Railship II - Ny østersøoverfart      
Venice Simplon - Orient-Express     
Jernbanejubilæum i Vesttyskland