Hen over foråret er det lykkedes at få billedforvisningerne i DJK’s klubhus i Herlev sat i system, og der har været flere spændende emner på programmet.

Første halvår blev sluttet af mandag den 27. juni med en billedserie fra dampdriftens sidste dage i Finland omkring 1970, oplevet af Peter Roland og Hans Gerner Christiansen. Her kunne man se ca. 100 billeder af tunge godstog fremført af bl.a. Frichs-byggede Tk3-damplokomotiver og dampdrevne skovbaner, der havde til opgave at flytte tømmer fra sø til sø.  

Tk3 1158 blev bygget af Frichs i 1949 som 1524 mm godstogslokomotiv til de Finske Statsbaner (VR) ud af serie på 20 lokomotiver (nr. 1147-1166). De blev sejlet adskilt til Finland og samlet på VR værkstedet i Hyvinkää (Hyvinge). Foto fra Oulu i 1969. Foto: Hans Gerner Christiansen

Fremvisningerne sker i DJK’s klubhus på Marielundvej 35 i Herlev, og begynder kl. 19:30.
Varighed ca. 1 time. Der vil være mulighed for at købe kaffe, vand og øl til moderate priser. Desuden vil være Jernbanebøgers boghandel være åben efter billedfremvisningerne.

Blandt de ca. 10 fremmødte var der stor opbakning til at fortsætte billedforvisningerne til efteråret, og gerne også annoncere det bedre ud på hjemmesiden og i Foreningsnyt, så flere har muligheden for at deltage. 

Dette har resulteret i følgende plan for billedforvisningerne i efteråret:


Mandag den 29. august

Dampdrevne småbaner i Java fra 2010-11 omfattende de sukkerfabrikker, skovbaner tandhjulsbaner, der stadig var i drift. Der er endvidere billeder af miljøerne omkring de små baner med de mennesker, som får hjulene til at rulle. (Fremvises af Peter Roland Hansen)


Mandag den 26. september

Togdrift i Mongoliet fra 2019, hvor lange dieseldrevne tog snor sig gennem højlandet omkring Ulan Bator.

Billederne giver et indblik i et anderledes land og kultur, beliggende mellem Kina og Rusland.

(Fremvises af Johannes Damsgaard Hansen)


Mandag den 31. oktober

De sidste år på Troldhedebanen (TKVJ) fra Hans Gerner Christiansens omfattende billedsamling. TKVJ blev nedlagt i 1968 som mange andre privatbaner, men havde et særligt hjerte hos Hans Gerner, da selskabet havde den store sydfynske damplokomotiv DF130 i fold (også kendt som OHJ 38).   

(Fremvises af Tommy O. Jensen)


Mandag den 28. november

Europa 2022 – rejseoplevelser fra nord til syd i Europa, med fokus på de mange flotte museumsbaner og særtogsarrangementer, der åbnede dørene efter coronapandemien.

(Fremvises af Johannes Damsgaard Hansen)


Evt. programændringer eller aflysninger vil blive annonceret på hjemmesiden.

(TOJ 15-7-2022)