Årets cykeltur langs nedlagte jernbaner gik i år til statsbanestrækningen Skjern-Videbæk. Den sidste tog kørte for 41 år siden, og endda kun som rangertræk – for banen blev allerede nedlagt i 1955 og reduceret til godsbane. Men modsat mange andre nedlagte baner, så findes sporet stadig på store del af strækningen. Spænd cykelhjelmen, og tag med!

Tekst og fotos: Peter Mazanti Albertsen, Frank G. Sørensen og Anton Tvermose

Artiklen bringes i sin fulde længde i Jernbanen nr. 4 2022

På tur ad banen på cykel og skinnecykel

Cykelturen starter ved endestationen VIDEBÆK Station (Km 19,5 fra Skjern), beliggende på Stationsvej 40. Stationen blev placeret lidt akavet i forhold til byen, da det var meningen, at der skulle fortsættes mod Skive. Den var fra starten bemandet med en stationsforstander og trafikassistent samt 3 portører. Det blev senere reduceret og fra 1936 var det en stationsmester, der bestyrede stationen med medhjælp.

Videbæk station

Stationen var tegnet af statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck, som også havde tegnet de øvrige stationer. Billetlugen med et par billetter fra banen er bevaret. Det var den eneste station, hvor det lykkedes at få adgang til, da der ikke var nogen at træffe på de andre stationer. Der var oprindelig en lokomotivremise og drejeskive nord for stationen. Da persontrafikken blev indstillet blev stationen solgt og banen afkortet til syd for hovedvejen, hvor der opførtes læssespor og et pakhus og ekspeditionssted.

Anton og Peter fortsætter sydpå på cykel, mens Frank henter nøgler til skinnecyklerne ved en købmand i landsbyen Astrup. Efter passage af Bredgade, den tidligere hovedvej 15 mellem Herning og Ringkøbing, blev der i 1930 på beboernes opfordring oprettet et trinbræt: HERNINGVEJ trinbræt grundet stationens beliggenhed længere væk fra byen. Det blev dog allerede året efter omdøbt til VIDEBÆK trinbræt (Km 19,1 fra Skjern). En kort perron og et venteskur udgjorde trinbrættet syd for hovedvejen, der lå indenfor Videbæk stationsområde og alle tog skulle standse her.

Syd for Bredgade, hvor godsbanen fra 1956 havde læssevej og omløbsspor, er der nu etableret rutebilstation og græsplæne.

Vi fortsætter på en grussti og kommer til ARLA Foods/Arinco, der har udvidet hen over banearealet. Herfra må vi ud på Søndergade og ca. 500 meter længere fremme møder vi et skilt: Sti til Herborg. Stien er anlagt med asfalt mellem skinnerne, der stadig findes. Ved Bakkevej passeres over en viadukt inden vi når HERBORG Station (Km 15,1 fra Skjern) ved Genforeningsvej 17.

Herborg station

Herborg station oplevede under og lige efter krigen en voldsom stigning i godstrafikken, da der blev sendt store mængder brunkul herfra. Stationen fremtræder i den oprindelige skikkelse og billetlugen er også bevaret her. Videbæk – Skjern Veteran og Modeljernbane har lejet bygningen siden 1999 og er i gang med at bygge en modelbane indenfor. Sidesporet blev nedlagt i 1970/71 på grund af dårlig stand ligesom på de øvrige mellemstationer, men en sporstump er bevaret. Her stod tidligere nogle godsvogne, men de er nu fjernet. En godsvogn på arealet er indrettet med toilet og der er indrettet remise til skinnecyklerne i grønne skure med plads til 20 cykler.

Vi møder nu Frank, der er kommet med nøglerne og vi finder to skinnecykler frem. Vi skiftes så til en passagertur på sædet ved siden af. Solen er nu kommet frem, så vi regner med en god dag efter det har været overskyet. Efter ca. 600 meter kan vi se, at der her har været en bro, men den er fjernet for en del år siden.

Ved Fiskbækvej har RISDAL trinbræt (Km 12,8 fra Skjern) ligget. Man kan se, hvor det har ligget og der er også lidt nord herfor spor efter et privat sidespor til Fiskbæk brunkulsleje. Der blev herfra sendt store mængder brunkul i 1920 -22, men allerede i 1922 blev det nedlagt.

Vi cykler videre. Vi er heldige, at de fleste kilometersten, som står med 500 meters mellemrum, er bevaret, så det er nemt at se, hvor langt vi er kommet. Kort tid efter nås SÆDDING station (Km 9,2 fra Skjern). Stationen ligger øst for landsbyen Rækker Mølle og havde oprindelig et krydsningsspor og læssespor. Sædding var i flere år den bedste af mellemstationerne. Krydsningssporet forsvandt efter persontrafikkens ophør, mens læssesporet blev optaget i 1971. Stationen er malet hvid, men fremtræder ellers også her i den oprindelige form med en bænk bevaret.

Vi fortsætter videre med skinnecykler mod Kongsholm station. Da vi når 6 kilometerstenen møder vi den eneste bro, der er bevaret. På broen kan vi se, at den er bygget i 1918.  Man kan på broen tydeligt se, at banen var forberedt for dobbeltspor. Her findes også borde og bænke, som der er flere af langs banen. Vi holder frokostpause og indtager Antons hjemmesmurte håndmadder, inden vi kører videre til KONGSHOLM station (Km 3,5 fra Skjern).

Kongsholm station.

Stationen, som ligger ret øde, er også her flot velbevaret og har bænkene bevaret under halvtaget, hvor folk kunne vente. Et hjemmelavet stationsskilt sidder ude ved vejsiden. Perronkanterne findes også, ligesom ved de øvrige stationer. Som ved de andre stationer er sidesporet også her fjernet. På det gamle stationsareal står der en skinnecykel og en trolje.

Vi fortsætter og når Højvang Mink, som har en vej over sporet, der er spærret med låger. Ifølge et skilt, må vi gerne åbne dem, hvis vi lukker igen. Vi åbner og kører videre ca. 800 meter, hvor sporet stopper ved en lille sø beliggende ved Ferodanvej i det nordlige Skjern, tæt ved Hovedvej 11. Frank har i 1987 kørt på skinnecykel helt til Skjern med tilladelse fra banemesteren i Herning. Der er borde og bænke og efter et lille hvil påbegyndes tilbageturen. Ved rastepladsen, hvor vi spiste frokost indtager vi nu kaffen med hjemmebagte snegle. Nu er kun tilbage, at komme tilbage til Herborg og få afleveret skinnecyklerne igen. Sporet er flot ordnet, så vi ikke kører ind i træer eller får grene i hovedet. Overkørslerne er derimod en udfordring, da de er asfalteret til, så vi må trække over vejene.

Vi mangler dog det sidste stykke ind til Skjern. Anton og Peter tog den 5. maj i regnvejr bilen til Skjern og gik fra hvor skinnecykelturen endte ud til Ringvejen. Herfra er der grussti på den gamle bane til det vestlige Skjern. Den slutter ved Bredgade ved ALDI. Når man her går over vejen er skinnerne bevaret forbi læsserampen og næsten til stationen, hvor Arriva, der kører mod Herning og Esbjerg, samt Midtjyske Jernbaner, der kører mod Ringkøbing, holder til. En viadukt med plads til dobbeltspor findes ikke mere. Vi kiggede lige på remisen, hvor Videbæk banens lokomotiver og motorvogne holdt til. Bygningen er ved at blive renoveret, da den er købt af Ringkøbing – Skjern Kommune, der vil bruge den til kulturarrangementer.

En god tur på Skjern – Videbæk banen er afsluttet og vi kan varmt anbefale andre også, at tage denne tur.