Uddeling fra fonden

På Hovedbestyrelsesmødet den 9. januar blev det besluttet at tildele midler fra Dansk Jernbane-Klub fonden således:

  • Udskiftning af vinduer over remiseporte i Maribo samt renovering af taget 25.000 kr.
  • Reparation af Trolje 104 ´s kran og diesellokomotivet DSB Litra MT 152´s motor VTV 25.000 kr.
  • Restaureringen af motorvognen RHJ M4 20.000 kr.
  • Restaureringen af damplokomotivet DSB Litra H 783 maskinen 20.000 kr.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at projekterne forventes, at kunne gennemføres selv om der ansøgte beløb ikke har kunnet tildeles fuldt ud.

Uddeling finder sted den 15. januar 2022 i forbindelse med, at det denne dag er 61 år siden DJK blev stiftet.

Fondens midler stammer fra indbetalte kontingenter til DJK.

27-01-22