Søndag den 13. november 2022 afholdtes hovedbestyrelsesmøde. Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Generalforsamlinger og årsmøder
Det besluttes at afholde DJK’s 63. generalforsamling søndag den 26. marts 2023 på Kulturstationen i Vanløse. Indkaldelsen bringes i Jernbanen nr. 6/2022 og på hjemmesiden.  

Traditionen tro, afholdes kontaktgruppemøde dagen før generalforsamlingen. På kontaktgruppe-mødet mødes bestyrelsen, driftsbestyrer fra veteranbanerne og repræsentanter fra lokalafdelinger og arbejdsgrupper, og drøfter udviklingen af foreningen og dele erfaringer med hinanden. Mødet, som vare en hel dag, afsluttes med aftensmad og hyggeligt samvær mellem de indbudte. 
I år holdes mødet i Klubhuset i Herlev.  

Men det er ikke kun i hovedforeningen, der afholdes møder og generalforsamling. Også arbejdsgrupper og lokalafdelinger rundt om i DJK’s organisation mødes og vælger medlemmer til udvalg og lokalbestyrelser. I november var der to af slagsen; lokalafdelingen DJK Midtjylland den 10. november, og DJK’s Salgs- og forlagsafdelingen den 16. november, og i løbet af januar holder medlemstidsskrifterne Jernbanen og Foreningsnyt redaktionsmøde. 

Gedser Remise
Optagelsen af Gedser Remise i DJK rykker nærmere. Udkast til vedtægter blev drøftet på mødet, og indholdet blev godkendt hovedbestyrelsen. Gedser Remise kan dermed optages i DJK, og der arbejdes nu videre på at finde en endelig dato for optagelsen.

Materielsager
På mødet blev der primært fulgt op på igangværende materielsager fra hovedbestyrelsesmødet den 21. august 2022.

Vestsjællands Veterantog har revideret sine fremtidsplaner, og valgt at beholde de to DSB personvogne CR 3622 og CP 2872 i samlingen. De to vogne var ellers udmeldt som overtallige, og udbudt til DJK’s andre baner. Denne materielsag afsluttes dermed.

Museumsbanen har udbudt overtalligt materiel via DVF (se M3/2022 s.9), men ingen andre klubber har vist interesse for vognene. Det besluttedes derfor at lukket godsvogn OKMJ QA 1333 og åben godsvogn for transport af kul ØG 7 begge overtages af hovedforeningen med henblik på fremtidig bevarelse. Enhederne skal transporteres til Marslev.
Åben godsvogn LJ T 303 og resterne af en Tuborg Ølvogn er i så dårlig stand, at det besluttes at lade dem ophugge, indvende brugbare dele. Et eventuelt provenu for salg af skrot tilgår Museumsbanen.
De to åbne godsvogne LB PB 101 og 102 (ex. DSB Elo-vogne) overdrages til Gedser Remise. 
Lukket godsvogn DSB litra Gs forsøges afhændet gennem salg.

Limfjordsbanen havde ved sidste hovedbestyrelsesmøde (se M3/2022 s.9), fremsendt liste over materiel, som ønskes afhændet. På dette hovedbestyrelsesmøde besluttes følgende overdragelser:
Skinnebusmateriel: Gedser remise overtager skinnebus litra SVJ SM7 og Vestsjællands Veterantog skinnebusbivogn litra HHJ SB2. Bagagevogn for skinnebus ØSJS SB4 går tilbage til DJK, og hensættes i Marslev.
Y-tog: Y-toget fra Skagensbanen (YM 5-YP 24-YM 6) er i meget dårlig stand, men beholdes indtil videre, indtil det afklares hvad der skal ske med Midtjyske Jernbaners Y-togsmateriel.
Vogne: Gedser remise har muligvis interesse i personvogn litra SB F3 (Stålvogn) og vender tilbage. 
Den kombinerede vogn litra FFJ DAE 21 har ikke umiddelbar interesse hos HMVJ, men hovedbestyrelsen opfordrede MHVJ til at revurdere denne beslutning.
Djurslands Jernbanemuseum vil gerne overtage ølvogn litra SFJ ZB 509255 til udstilling, forudsat, at der kan findes en fornuftig løsning med hensyn til transporten fra Ålborg til Ryomgård.

Sydfynske Veteranjernbane har udbudt overtallige materiel, som måske kunne have interesse for DJK. Der er tale om tidligere Kupevogne fra Sydfyn, som har været anvendt som arbejdsvogne, en FAF beholdervogn ex DSB litra Ucs 910 6 002 og lukket MAYO-godsvogn litra ex DSB 807 4 101 
Museumsbanen udtrykte interesse for kupevognene, og beholdervognen som blikfang ved Djurs-lands Jernbanemuseum. Det besluttes at arbejde videre med denne sag.

Materielforsikringen
Det er gennem hovedforeningen muligt at forsikre lejet materiel til brug ved baneforeningerne. Det kan f.eks. være Jernbanemuseets materiel.  Udgifterne fordeles mellem brugerne af forsikringen. Forsikringsordningen diskuteres, og resulterede i at Limfjordsbanen og Museumsbanen vil gerne udtræde af ordningen, mens MY Veterantog, Vestsjællands Veterantog og Veterantog Vest vil gerne blive i ordningen. Gedser Remise skal afklare om de vil være med i ordningen.

Byggesager
Djurslands Jernbanemuseum arbejder med en ny udstillingshal i Ryomgård. Der er indhentet tilbud på etablering og opførelse, for at kunne ansøge fonde om midler til finansieringen af projektet.

Kommende møder
Hovedbestyrelsesmøde søndag den 12. februar 2023 i Herlev.
Kontaktgruppemøde lørdag den 25. marts 2023 i Herlev.
Generalforsamling søndag den 26. marts 2023 i Vanløse.

Newsflash

DJK afholdt den 25. - 26. marts kontaktudvalgsmøde og generalforsamling

DJK afholdt den 25. marts kontaktudvalgsmøde i Herlev, hvor alle baneforeninger og hovedbestyrelsen var inviteret.

På mødet blev blandt andet diskuteret en del materielsager, Gedser remise, hjemmesiden og meget mere.

Et referat fra mødet vi komme i den nærmeste fremtid på hjemmesiden 

Mødedeltagere til kontaktudvalgsmøde i Herlev. Foto: Finn Madsen

Dagen efter den 26. marts blev der afholdt generalforsamling i Vanløse. Et referat fra generalforsamlingen vil komme i den nærmeste fremtid på hjemmesiden.

De ca 40 deltagere deltog i en stille og rolig generalforsamling, hvor formandens beretning blev godkendt og der var genvalg til alle posterne i hovedbestyrelsen. Positivt regnskab med flot indtjening til Jernbanebøger og overskud i hovedforeningen

Hovedbestyrelsen konstituerede sig uændret således

Formand Henrik Bang Jensen      
Næstformand Søren Bay      
Kasserer Svend Korsgaard      
Sekretær Jesper Hansen  

DJK's formand aflægger beretning til generalforsamlingen. Foto: Finn Madsen 

Museet i Ryomgård får nyt spor

I foråret 2023 er Museet er begyndt på anlæg af et nyt sidespor. Sidesporet begynder med/ved et sporskifte, der først skal indlægges i det gamle spor.
Sporskiftet fik museet foræret for 2 år siden og som stammer fra Odder. Det skal dog repareres, da det brutalt i sin tid blev skåret op i tre dele.

Resten af sporet anlægges helt med brugte skinner, sveller, skærver og meget mere som museet allerede har samlet tidligere.

 Dronefoto: Steen Flensborg.

Mange flere foto på museets hjemmeside

fvm 03/27/2023


 

Infrastrukturplan 2035 afsætter 350 mio kr til forbedring af stationer

Infrastrukturplan 2035
Istandsættelse af blandt andet Kalundborg, Ringe, Svendborg og Ringkøbing skal gøre stationerne mere tryg og indbydende
Passagerer kan glæde sig til gennemgribende istandsættelse af stationerne. 

Med godkendelsen får DSB mulighed for at sætte gang i en totalistandsættelse af stationerne, så bygningerne bliver mere indbydende og trygge at være ved og giver passagererne optimale servicetilbud.

Der er i alt 350 millioner kroner i puljen, der udmøntes årligt indtil, at pengene er opbrugt. 

Læs mere

fvm 2023-03-23

Norske tog har underskrevet kontrakt på nye tog til Bergensbanen

Norske tog har bestilt 17 nye fjerntog, og kontrakten til 8 milliarder norske kroner.  Flirtnex-fjerntogene er en ny generation af lokal- og regiontogene som Stadler har leveret 150 togsæt af til Norge.

I 2021 leverede togproducenten de første Flirt til SJ. Med både elektrisk, batteri- og dieseldrift, bliver ældre dieseltog på Trønderbanen og Rørosbanen erstattet.

Læs artiklen med foto af de nye tog i det norske Jernbanemagasinet.

Link til Jernbanemagasinet

fvm 2023-03-17


 

Kystbanen skal have ny robust køreplan med tog hvert kvarter i 2024

DSB har præsenteret Folketingets transportordførere og kommunerne langs Kystbanen for en ny køreplan, der fra næste år skal forbedre togservicen for passagerne på strækningen

Læs mere på Kollektiv trafik forum

fvm 2023-03-16


 

EU giver 35 000 gratis togkort væk til unge

Ordningen kaldes DiscoverEU og er en del af Erasmus-programmet og har til formål at fremme kulturelle forbindelser i EU. Det vil give 18-årige mulighed for at udforske Europas arv og historie, samtidig med at de møder mennesker fra hele kontinentet.

DiscoverEU: Sådan ansøger du om et gratis EU-togkort

Du kan ansøge online for at være med en chance for at vinde et gratis togkort.

Ansøgere skal være 18 år den 1. juli 2023 for at være berettiget - hvilket betyder, at din fødselsdato skal falde mellem 1. juli 2004 og 30. juni 2005. Bevis for identifikation er påkrævet i ansøgningsfasen.

Ordningen er åben for lovligt ophold i de 27 EU-medlemsstater eller oversøiske lande. Personer med bopæl i tredjelande, der er associeret med Erasmus, kan også ansøge. Disse omfatter Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet.

Ansøgningerne om gratis togkort åbnede 15. marts på Den Europæiske Ungdomsportal og slutter den 29. marts kl. 

fvm 2023-03-16


 

Flere sjællandske strækninger påvirkes når det nye signalsystem udrulles

Flere strækninger mellem København, Køge Nord og Ringsted er fra den 18. marts spærret, mens der gøres klar til nyt signalsystem. 

Følgende strækninger påvirkes:

Mellem Næstved og Køge (DSB) og Roskilde-Egøje (Lokaltog) fra lørdag den 18. til og med torsdag den 23. marts.

Mellem Næstved og Nykøbing Falster fra natten efter fredag den 17. marts. til søndag morgen den 25. marts.

Mellem Ringsted og Vigerslev via Køge Nord fra lørdag morgen den 18. marts til og med den 1. april.

Læs pressemeddelsen fra Banedanmark

fvm 2023-03-14


 

Gintberg på kanten på besøg hos VSVT

Fra Vestsjællands Veterantog Facebook side har vi klippet
 
I tirsdags fik Vestsjællands Veterantog besøg af selveste Jan Gintberg, der ville fokusere på unge mennesker, der har en dedikeret hobby. Derfor blev Tobias hovedperson i seancen, hvor Gintberg blev vist rundt i Vognhallen - til stor jubel og overraskelse for ham selv. Gintberg lærte vistnok, at en togfører ikke kører toget, men at den, der kører toget, er en lokomotivfører, og så er der fyrbøder og fyrbøderaspirant osv.
 
Det blev også til en lille tur på Gørlevsporet, hvor der blev lavet en del optagelser. Bl.a. fik Gintberg lov til at sidde i førerstolen i en pause. Senere i marts skal VSVT-medarbejdere med til Kalundborg, hvor showet foregår og bliver optaget.
 
Så må vi afvente og se, hvornår vi kommer i TV.
(Foto: CBM for VSVT)

 Jan Gintberg i førerstolen (Foto: CBM for VSVT)


 

Støt Dansk Jernbane-Klub, hver gang du tanker

DJK indgik for et år siden en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Dansk Jernbane-Klub, hver gang du tanker.

I år 2022 fik DJK 3000 kr af OK for denne sponsoraftale. 

Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores klub en ekstra bonus på 200 kr. 

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.

Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Dansk Jernbane-Klub nu. Og så sørger de for at ændre det.

Støt ekstra med OK Mobil og OK El

Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til DJK. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, så støtter du vores klub med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil

Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 20 33, så sørger de for det hele.

 Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Magnus Kühl på 23883935 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

2023-02-27


 

Ny film om Troldhedebanen på Youtube

På DJK's fillmkanal på Youtube er der netop lagt en film om Troldhedebanen.

Filmen er lavet på baggrund af ca 45 minutter smalfilm, der er klippet ned til ca 22 minutters film der fortæller lidt om banen. Filmene er optaget af Søren Rich de sidste par år banen var i drift omkring 1966-68.  Søren Rich varetog de sidste par år af banens levetid direktørhvervet et par dage om ugen. En del af optagelserne er optaget af Søren Richs søn Poul Erik Rich.

Nyd denne film om togdriften i en svunden tid.

Troldhedebanen (TKVJ)

Du kan se samlet oversigt over alle de videofilm der ligger på DJK's filmkanal her.

2023-02-21