Søndag den 12. februar 2023 afholdtes Hovedbestyrelsen møde i klubhuset i Herlev. Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Generalforsamling 2023

Programmet for DJK-generalforsamling søndag den 26. marts 2023 blev gennemgået en sidste gang. Regnskabet for perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2022 blev udsendt som tillæg sammen med Foreningsnyt M1/2023, og landede i medlemmernes postkasse omkring den 1. februar.

I år er der fem kandidater er på valg til hovedbestyrelsen (Søren Bay, Keld Haandbæk, Benjamin Olsen, Jesper Hansen og Morten Storm), og alle er villige til genvalg. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte dog, at de gerne vil træde ud af hovedbestyrelsen, hvis der kan findes nogle nye egnede kandidater til generalforsamlingen i 2024.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på den kommende generalforsamling.

DJK Fonden

Hvert andet år i starten af oktober måned, kan DJK’s veteranbaner og arbejdsgrupper ansøge om midler til et specifikt projekt de gerne vil arbejde videre med, men som ikke umiddelbart lader sig finansiere gennem de indtægter der kommer ind ved billetsalg, bidrag og lignende.  I starten af 2022 blev der udbetalt ikke mindre end 90.000 kr. til fire projekter i DJK.

I år muligt at ansøge om støtte hos DJK Fonden. Der er en ansøgningsfrist 1. oktober 2023 for at kunne komme i betragtning til uddeling af midler fra denne. Hovedbestyrelsen vil derefter gå forslagene igennem, og fordele de midler der måtte være i DJK Fonden pr. 30. september 2023.

Veterantog Vest oplyste, at DJK har modtaget ca. 2.600 kr. gennem en støtteordning fra OK, hvor olieselskabets kunder kan støtte forskellige interesser, når de køber benzin, diesel, el eller mobilabonnement. Det besluttes, at midlerne fra OK overføres til DJK fonden.

Henvendelser fra medlemmerne

Hovedbestyrelsen har i slutningen af januar modtaget åbent brev fra Jan Forslund, der ønskede mere kommunikation ud til medlemmerne i DJK, bl.a. referater fra hovedbestyrelsesmøderne, som medlemmerne regner for noget af det vigtigste i klubben. Han savnede referat fra det seneste hovedbestyrelsesmøde den 13. november 2022 (referatet kom først ud i blad M1/2023).

Kort fortalt, mener Jan at bestyrelsens referater til medlemmerne er blevet mere præcise, åbne og informative for medlemmerne i langt højere grad end før, hvor de godt kunne opfattes som ”lukkede". Informationer om klubbens drift og problemer vedrørende økonomi og klubbens baner og store materielpark forklares og diskuteres på en mere nærværende måde, og på et niveau, der giver medlemmerne bedre indsigt og forståelse. Det samme gælder artikler og referater om projekter, som viser, hvad medlemmernes støtte og bidrag anvendes til. Han kunne dog godt tænke sig mere information om foreningens vognhalsprojekter og situationen omkring ”ubeskyttet samt overtalligt materiel”. Hovedbestyrelsen tog Jans henvendelse til efterretning. 

Materieludvalg

Carsten Buhl har fremsat et forslag omkring at etablere et egentlig materieludvalg i DJK, der kan diskutere og beskrive principperne for bevaring og restaurering af historiske materiel. Klubben er i besiddelse af en omfattende materiel samling, og mange køretøjer er unikke og bevaringsværdig. Derfor giver det god mening at værne omkring den historiske del, og at der sættes krav kvaliteten af restaurering.

Hovedbestyrelsen gav som udgangspunkt tilslutning til, at der kan nedsættes et materieludvalg, og så at udvalgets første opgave kunne være at få styr på igangværende materielsager. I den kommende tid skal baneforeningerne og hovedbestyrelsen overveje sammensætning af udvalgets medlemmer, udvalgets mandat i forbindelse med materielsager og hvilke opgaver skal udvalget løse.

Reservedele og materiel i overskud

Vestsjællands Veterantog har en del reservedele og andet i overskud efter en større oprydning. Det aftaltes at der sendes en liste over de i overskud værende emner til baneforeningerne. Baneforeningerne skal komme med en overordnet afklaring inden næste møde i hovedbestyrelsen, dvs. kontaktgruppemødet den 25.marts 2023

Limfjordsbanen vil gerne afhænde Trolje 141 (10 tons trolje), da Limfjordsbanen har modtaget Trolje 46 fra Banedanmark.

Bordet rundt

På de fleste Hovedbestyrelsesmøder er der et punkt, der hedder ”bordet rundt”, hvor arbejdsgrupper og baneforeninger informerer om de opgaver og projekter de er i gang med. Punktet kan nemt tage flere timer, da det er del af den sparring der er mellem de aktive medlemmer og hvor der knyttes kontakter på kryds og tværs i DJK. Nogle af de væsentligste punkter denne gang:

MHVJ: Status på renoveringen af OHJ 40, hvor det bl.a. oplystes om støbning af nyt hvidmetal i lejepanderne til plejlstængerne og renovering af vognkassen. Her udskiftes en del træ i forbindelse med førerrummenes indvendige aptering. Der var også information om arbejdet på RHJ M4 og om indvinding af brugbare spordele fra Grindstedbanen og havnebanen i Silkeborg.

MY Veterantog: Gruppen er lukket inde grundet skade på sporet udenfor. Der arbejdes på at få MY 1126 ud til brug for særtog til sommer. Endelig er der er modtaget 30 paller med reservedele fra Danmarks Jernbanemuseum.

Salgs- og forlagsafdelingen: Der er masser af opgaver i gang for tiden, to nye bøger er undervejs: Uniformsbog og bog om Troldhedebanens godstog. Der er kommet to nye aktive, som arbejder med scanning af billeder

Gedser Remise: Der bliver afholdt generalforsamling den 1. april 2023, hvor optagelse i DJK er et af punkterne. Gedser Remise har haft 11.000 gæster i 2022, og er en vigtig turistattraktion i Gedser

Fra Banedanmark har man fået overdraget trolje 40.

Veterantog Vest: Troljeskuret i Bramming blev taget i brug den 28. december sidste år. Ibrugtagelsen blev fejret med en frokost for de involverede parter. Der er indsendt en ansøgning til Esbjerg Byfond omkring støtte til udskiftning af taget på remisen i Bramming. Esbjerg Byfond vil gerne støtte projektet med 150.000 kr. hvis den øvrige finansiering af projektet kommer på plads. Esbjerg Byfond har også givet tilsagn omkring mulig støtte til udskiftning/istandsættelse af vinduerne i remisen. Fra NNC Asfalt er der modtaget en del håndværktøj, da virksomheden har lukket deres afdeling i Esbjerg ned. Der arbejdes på at finde en ny kasserer.

Kommende møder

Kontaktgruppemøde lørdag den 25. marts 2023 i Herlev.

Generalforsamling søndag den 26. marts 2023 i Vanløse.

Møder for resten af 2023 aftales, når Hovedbestyrelsen konstitueres.

Newsflash

Passagererne kan forvente at køre med IC5 i 2027

Pressemeddelse fra DSB om forsinkelse af IC 5

fvm 2023-12-01


 

Fra første weekend i december sætter DOT en 12-timers billet til salg

Nu kan kunderne frit rejse indenfor ét takstområde for 50 kroner på lørdage og søndage de kommende tre måneder.

Det er det det tilbud, DSB sammen med DOT tilbyder kunderne i den kollektive trafik. Rejsen gælder hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn i weekenderne de kommende tre måneder.

Med den nye 12-timers billet er der altså frit lejde til at rejse, lige så tosset man vil i alle weekender de kommende tre måneder. Desuden kan man tage to børn under 12 år med gratis på billetten.

Detaljer om billetten
Sjælland og øerne er inddelt i tre områder. 12-timersbilletten gælder for et område ad gangen. Hvis turen går gennem to eller alle tre områder, så kan billetterne kombineres. På den måde kan man samlet rejse på tværs af hele DOT’s område for 150 kroner. Med både busser, tog og metro.

Lad os tage et eksempel: Hvis du bor i Ringsted og skal til julemarked i Helsingør og herefter til julefrokost på Frederiksberg, så kan alle rejser klares for 100 kroner. Det kan den, fordi rejsen kun foregår i to områder.

Bliver solgt i DOT-billetter appen
12-timers billetten bliver solgt i DOT Billetter app. Den kan købes i ugen op til den weekend, der skal rejses, Med undtagelse af den allerførste, hvor salget begynder i DOT Billetter-appen fredag den 1. december.

Tilbuddet gælder for alle weekender i perioden fra lørdag den 2. december til og med søndag den 25. februar 2024.

Sådan fungerer 12-timers billetten:

 • kan købes i DOT Billetter-appen for 50 kr.
 • gælder til rejser med starttidspunkt på lørdage fra kl. 00.00 og til søndage kl. 23.59.
 • er gyldig i 12 timer fra starttidspunktet
 • giver adgang til rejser med bus, tog og metro på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn
 • er gyldig til den af de tre sjællandske zoneområder – syd, vest og øst, den er købt til.

toj/fvm 2023-11-30


 

Hadsund Peter kom med julemanden til Mariager

Julemanden kom sammen med 146 glade rejsende Mariager dem 19. november

Det er blevet en hyggelig tradition, at Veteranbanen bringer julemanden til Mariager, hvor den rødklædte person med det lange hvide skæg tænder byens juletræ på Torvet.

Foto: Asger Christiansen

Når julemanden, der jo er en ærværdig ældre herre, skal ankomme til den smukke og julepyntede lille fjordby, skal det naturligvis ske med maner. Og hvad er mere stilfuldt end at gøre sin entre i en 97 år gammel motorvogn, som er Danmarks næstældste køreklare motorvogn? – Nej vel? Det blev naturligvis gamle Hadsund-Peter, som stod for opgaven og løste den til den til ”ug”.

Veteranbanen havde inviteret på en gratis tur ud og hente julemanden, der bor i Lunddalen. ”Ikke færre end 146 forventningsfulde rejsende, hovedparten naturligvis børn, lykkedes at komme med gamle Hadsund-Peter. Vognen har 73 siddepladser + 8 klapsæder. Alt var i brug, og hvor der er hjerterum er der som bekendt også husrum. Desværre måtte vi efterlade omkring 30 rejsende på perronen i Mariager. Alt husrum var brugt op”, fortæller dagens togfører Kjeld Sørensen. ”Der var rigtig god stemning i motorvognen. Der var en sitren af forventning hos børnene.” På den lille perron ved trinbrættet i Lunddalen stor der ganske rigtigt en velklædt nobel herre i rød habit, med rød tophue med hvid kvast og sorte støvler klar til at komme til Mariager.
I år var det desværre heller ikke kanevejr, men det ødelagde dog ikke julemandens gode humør. Stort se alle børn i toget fik en rigtig dejlig krammer af den hyggelige rare mand
Ti minutter efter afgangen fra Lunddalen stod julemanden på perronen i Rosernes By, hvor omkring et halvt hundrede personer ventede på hans ankomst. Byens pony-vognmand ventede ligeledes med sit køretøj for at bringe hovedpersonen standsmæssigt det sidste stykke vej op til Torvet.
”Hadsund-Peter er naturligvis klar til igen at løse opgaven til næste jul,” fortæller togfører Kjeld Sørensen. ”Og kan man ikke vente et helt år på at få en tur med den sjove gamle motorvogn, skal man blot kigge forbi i sommermånederne, hvor Hadsund-Peter suser frem og tilbage mellem Mariager og Handest”, lover Kjeld Sørensen, der samtidig sender alle ønsket om en glædelig jul fra veteranbanen.

   Foto: Asger Christiansen

Juleveterantog i december 2023

Også i år er der mulighed for at køre veterantog op mod jul. 

Flere af køredagene nævnt nedenfor er allerede udsolgt

Nordsjællands veterantog

kører juletog lørdage og søndage fra den 25. november og indtil jul. Der køres til jul på Kronborg, jul i København, jul på Sporvejsmuseet, juletræsfest Flynderupgård, Julestue på Hammmermøllen, Jul i Helsignør, juletog til Roskilde.

Læs mere

Vestsjællands veterantog

Kører juletog mellem Gørslev Høng - Slagelse 25. og 26. november og 9. 10. december

Læs mere

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

Jul på Museet den 2. og 3. december

Læs mere

Hedeland Jernbane

Alle lørdage og søndage i december indtil jul er der kørsel med jernbanen

Læs mere

Maribo - Bandholm

Juletog den 2. december. Juletog fra Nakskov til Maribo og Bandholm

Læs mere

Limfjordsbanen

Kører juletog mellem Aalborg og Østhavnen og mellem Aalborg og Skørping alle søndage i december.

Læs mere

Sydjyllands veterantog

Kører juletog 10. december.

Læs mere

Veterantog Vest

Kører juletog mellem Esbjerg og Tønder søndag den 3. december og søndag den 10. december.

Læs mere 

Syd Fyenske Veteranbane

Kører juletog mellem Faaborg og Korint 9. og 10.december

Læs mere

Veteranbanen Bryrup Vrads

Kører juletog alle lørdage og søndage indtil jul i december

Læs mere

fvm 2023-11-07


 

Nyt overhalingsspor ved Kalvebod

Link til pressemeddelse fra Trafikminsiteriet

fvm 2023-11-01


 

Nyt liv på Viborg Banegård

Læs artiklen på tvmv

fvm 2023-10-31


 

Generalforsamling i DJK Midtjylland den 9. november

Torsdag den 9. november 2023 kl. 19:00 - Ordinær generalforsamling i Århus

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg til suppleanter for bestyrelsen.
 7. Indkommende forslag.
 8. Eventuelt.

Efterfølgende vil Ole-Chr. M. Plum holde et foredrag omkring fremtidens tog drevet af brint og batterier.

Arrangementet finder sted på følgende adresse:

Folkestedet, lokale 0.3

Carl Blochs Gade 28

8000 Aarhus C.

Formanden har ordet

Nu har jeg haft posten som formand for DJK Midtjylland i snart et års tid. Jeg må desværre erkende, at det kniber med, at finde den fornødne tid til at løse denne opgave. Det er derfor mit håb, at vi kan finde en afløser inden for en overskuelig årrække. Det har egentlig ikke været min plan, at jeg skulle have formandsposten, men trådte til for, at sikre afdelingens fortsatte virke.

Hvis der skulle være nogle af jer som kunne tænke jer en plads i bestyrelsen for DJK Midtjylland er i velkommen til at kontakte mig omkring indholdet af opgaven, da vi generelt godt kunne bruge nogle friske kræfter i bestyrelsen. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

fvm 2023-10-29


 

Alt for få passagerer på togstrækning

Der er alt for få passagerer på togstrækningen mellem Aalborg og Aalborg Lufthavn.

Læs artikel fra TV 2 nord.

fvm 2023-10-27


 

Det sejler fuldstændigt for DSB

Vi har modtaget kopi af læserbrev fra Glenn Olesen om DSB's trafik mellem København og Hamburg.
Glenn har været udsat for DSB ulyksaligheder som det fremgår af læserbrev.
 
 
Efterfølgende har Glenn sporadisk fulgt situationen via Din Station/Padborg: https://mit-tog.dk/da/departures/PA/
 
 
Dette viser at DSB har haft problemer med driften af EB med IC1 vogne ikke har været nemt.
Så sent som 17/10 2023 var det igen tre sæt IC3 der måtte tage en tur til og fra Hamburg Hbf. Årsagen er uvis.
 
Stamkunde hos DSB, DB & SBB
Glenn Olesen, 2000 Frederiksberg

"Grisen" fylder fyrre og er faktisk færdig: De får lidt kærlighed, så de kan holde lidt længere

Link til artikel fra Folkebladet Lemvig 

fvm 2023-10-17