Mens du venter på næste nummer af Jernbanen, kan du her læse nogle af de kommende artikler i Jernbanen.

Foto: Jan Lundstrøm

Foto: Jan Lundstrøm

”The Connecting Europe Express” i København

Den 1. oktober kunne passagererne opleve en noget anderledes tog på København H end de var vant til. Der var tale om særtoget ”The Connecting Europe Express”, der er på en 20.000 km lang rundtur i Europa i anledning af jernbanens år.

Toget gæstede København nogle timer på vej mod Stockholm, hvor der var ”åbent tog” i et par timer, og mulighed for at besigtige seks forskellige type passagervogne fra Frankrig, Italien, Tyskland, Schweitz og Ungarn. Et sjældent syn i et land, hvor der indtil nu er sværget til togsæt. Over middag trak Hector Rail 241.011 "C3PO" toget via Øresundsbroen – som i sin tid blev bygget med støtte fra EU – og videre til Stockholm. Her ses toget mellem Kalvebod og Ørestad.

Europa-Kommissionen har udråbt år 2021 til at være jernbanens år (European Railways Year), et initiativ der skal få flere borgere og virksomheder til at bruge jernbanen på forskellige måder og dermed bidrage til målet om, at EU bliver klimaneutral i 2050. For at synliggøre dette, afgik særtoget ”The Connecting Europe Express” den 2. september fra Lissabon på en 20.000 km lang rundtur til 26 medlemslande, og med ca. 100 stop undervejs.


Foto: Jan Lundstrøm

Investeringer i jernbanen frem til 2035

Lige før sommerferien kom aftalen om de kommende års investeringer i infrastruktur på plads. Med aftalen er der nu øremærket investeringer i den kollektive trafik for samlet set cirka 86 mia. kr. kroner, inklusiv de anlægsarbejder der allerede er aftalt eller igangværende.

De 86 mia. kr. til jernbanen indeholder således 44,9 mia. kr. til nye investeringer og 41,2 mia. kr. til igangværende investeringer (inkl. fornyelse og vedligeholdelse).

Den danske jernbane omtales ofte som rygraden i den kollektive transport. Men det er ikke nogen hemmelighed, at rygraden er hårdt ramt af slidgigt. Det kræver massive investeringer at rette op på årtiers efterslæb og underprioritering, og med infrastrukturplanen, som alle Folketingets partier står bag, sættes gang i genopretningsarbejdet.

”Jeg bakker fuldt op om, at vi skal have den kollektive transport tilbage på sporet, og det ønske står jeg ikke alene med. Med alle Folketingets partier i ryggen har Regeringen sat den kollektive trafik højt på dagsordenen. Tog, letbaner, busser og metro er for mange danskere en nødvendighed i hverdagen, og det er samtidig en af løsningerne på klimaudfordringerne i transportsektoren, at flere skal rejse sammen. Målet er derfor, at vi skal have flere til at vælge den kollektive transport til”, udtaler transportminister Benny Engelbrecht til Jernbanen.

Investeringer i den kollektive trafik for perioden 2021-2035

  • Aftale om en styrket kollektiv transport 7,3 mia. kr.
  • Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik 8,5 mia. kr.
  • Nye midler til vedligehold og fornyelse 13,0 mia. kr.
  • Nye undersøgelser 0,6 mia. kr.
  • Igangværende investeringer 23,2 mia. kr.
  • Igangværende vedligehold og fornyelse 17,9 mia. kr.
  • Reservation til Togfonden etape 2 13,0 mia. kr.
  • I alt 83,5 mia. kr.

Kilde: Transportministeriet


Banedanmark får nyt logo

Med knap 25 år på bagen, må Banedanmarks logo af et stiliseret sporsporskifte nu vige pladsen til fordel for et nyt statslig præget logo. Det nye logo består både af en krone samtidig med, at det viderefører jernbaneskinnerne fra det gamle logo, som er indarbejdet i det nye krone-design.

Da politikerne i 1997 flyttede ansvaret for jernbaneinfrastrukturen fra DSB og over i et nyt selskab, Banestyrelsen, indførtes samtidig det nuværende logo med en stiliseret udgave af et sporskifte. Logoet overlevede også navneskiftet til Banedanmark i 2004, men nu har en enig direktion besluttet at udskifte logoet.

Det nye logo er en del af det nye design, hvor Banedanmarks grafiske udtryk er blevet opgraderet og moderniseret. Det nye design har været en teknisk nødvendighed, da den gamle designlinje ikke fungerede på de digitale platforme. Der er derfor blevet arbejdet på at udvikle et design, der både fungerer fysisk, analogt og digitalt. Designlinjen blev udrullet i starten af 2021, og nu er det tid til at udskifte logoet.

Det nye logo består af et bomærke og et navnetræk, der tilsammen udgør logoet Overgangen til det nye logo kommer til at foregå løbende hen over resten af året, så udgiften bliver minimal. Udgangspunktet er således, at Banedanmark skifter logoer, når de ting og aktiver, der har logo på, alligevel skal skiftes.