Det konkluderer Cowi i en analyse bestilt af Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab.

»Den nuværende køreplan med en fast frekvens på halvtimesdrift og forbindelse videre til de øvrige togstrækninger mod Hirtshals, og Frederikshavn-Skagen vil blive ændret til en mindre effektiv plan med skæve frekvenser, flere omstigninger og længere ventetider,« skriver ingeniørfirmaet i konklusionen.

»De nævnte konsekvenser kan i sig selv føre til, at der mistes eksisterende passagerer på hele det nordjyske banenet.«

Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup mellem Aalborg og Brønderslev var på forhånd udpeget som byerne med det største potentiale og var derfor udgangspunktet for analysen.

Byerne Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup er skønnet i Cowi's rapport at kunne generere  mellem 100 til 250 passagerer dagligt afhængigt af hvilken by man vælger og investeringer for mellem 15 og 50 mio kr i perroner mv. Passagertal er måske skønnet for højt da dele af byerne ligger skævt for jernbanen og da der fortsat vil køre busser gennem byerne vil de for flere være mere attraktive hvis man skal andre steder end centralt i Aalborg eller de øvrige byer. 

Enkeltspor giver problemer og byen ligger skævt for jernbanen

Et af de store problemer i området er, at jernbanestrækningen hovedsageligt er enkeltsporet (undtaget 2 km omkring Lindholm St. nord for fjorden.

Det er også en af Cowis hovedpointer. En ekstra station betyder, at toget skal decelerere frem mod stoppet, gøre ophold ved stationen og bruge tid på at accelerere igen. Sammenlagt øger det i dette tilfælde køreplantiden med op til 3-4 minutter.

»På strækningen mellem krydsningsstationerne i Lindholm og Brønderslev, hvor køretiden i dag er 15 minutter, vil et ekstra stop i enten Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup betyde, at køreplantiden mellem krydsningsstationerne vil blive øget til 18-19 minutter (og dermed spolere halvtimesdrift, red.),« skriver Cowi.

På strækningen mellem Aalborg og Hjørring køres der allerede i dag med den maximale hastighed på 120 km/t, så det er ikke muligt at vinde tid ved at øge hastigheden.

Generel tendens

»For de fleste af de potentielle stationer er billedet, at der ikke er grundlag for at åbne stationen, primært fordi fordelene for de passagerer, der forventes at benytte stationen, er langt mindre end ulemperne for de gennemrejsende passagerer, der forsinkes af det ekstra stop.

Læs Cowi's rapport om stop nord for Lindholm

Læs en analyse, som Trafikstyrelsen lavede i 2014 om potentiale for at åbnes stationer. Her blev 166 potentielle nye stationer landet over undersøgt.