Denne siden bringer nyhedsklip indenfor jernbaner, letbaner og sporveje i Danmark samt jernbaner i Norden.

Siden opdateres flere gange om ugen.

Newsflash

Fremdriften i det nye signalsystem

Frem mod 2030 udruller Banedanmark det nye signalystem på fjernbanen. Se kort over hvor langt man er nået og hvornår de næste strækninger får nyt signalsystem.

Bemærk kortet over udrulning hvor Holstebro er kommet til at ligge to steder :-).  

Link til Banedanmark

08/15/2022


 

Jernbanen nr. 4-2022 er på vej...

Sommeren er ved at nærmere sig sin afslutning, og det gælder augustnummeret af Jernbanen, som er sendt til trykning. Og der er atter spændende stof at glæde sig til, dels i Ajour fra ind- og udland og dels i form af artikler. Vi bringer et par udvalgte nyheder herunder.

Ole E. Mogensen har skrevet historien om den ny station Skive, som afløste den gamle sækbanegård i 1962. Stationen var på mange måder et nybrud med arkitektur og sporlayout, og skulle sætte den fremtidige standard for nye stationer som f.eks. Vojens, Nykøbing Falster og Brønderslev. 

Hvordan Videbækbanen tager sig ud i dag, beretter Peter Mazanti Albertsen, Frank G. Sørensen og Anton Tvermose om. Med både almindelige cykel og skinnecykel har de kørt den knap 20 kilometer lange bane igennem, og set på de mange minder der stadig er om et jernbaneprojekt mellem Skjern og Skive, der aldrig blev til noget. 

Endelig har Johs. Damsgaard Hansen været på besøg på det tjekkiske jernbanemuseum i Luzna, der har en flot samling af forskellige køretøjer. 

Læs lidt af artiklerne fra jernbanen nr 4

08/15/2022


 

Sidste tog i Grejsdalen

Mange søndage siden 1977 er veterantoget kommet som lyden af sommer gennem Grejsdalen. Men nu er det slut. Toget tudede sig ud fra stationen, så alle omkringstående ulve må have været fristet til at stemme i. Banedanmark er i gang med at installere nye signalsystemer, og det tog livet af de gamle tog.

Læs artikel fra sidste tur.

Link til Vejle Amts Folkeblad

08/15/2022


 

Bamsedag hos Mariager Handest veteranbane søndag den 21. august

Søndag den 21. august mødes en masse plyssede venner hos veteranbanen og holder fætter- og kusinefest.

Alle de unge "ejere" af de bløde og plyssede krammedyr kører gratis med veterantoget denne dag.

Der kører tog fra Mariager kl 10.50 og kl 14.10 mod Handest

Banen håber at se rigtig mange farvestrålende og fantasirige krammedyr i alle størrelser på veteranbanen denne dag.

2022-08-12


 

Har Bane NOR glemt at man kan vedligeholde spor uden at lukke ?

En dårlig vane - Bane NOR lukker spor og vedligeholder i ugevis. Debatten kører også i Norge.

Link til debatartikel i norske Dagsavisen

05-08-22


 

Danske baneprojekter truet af prisstigninger på jern, stål, beton og olie

I Stilling nær Skanderborg havde de set frem til at komme på stationskortet for første gang siden 1979. Men stationsbyggeriet, der skulle være startet og sluttet i år, er kommet langt ned af anlægslisten og ser nu ud til først at blive til noget i 2025. Kun ét firma bød på opgaven, og det tilbud levede ikke op til mindstekravene. 

Eksemplet er også interessant for mange, der venter på nye skinner eller stationer. Tilbudsprisen på opgaven var nemlig langt over det niveau, Banedanmark havde forventet og budgetteret med. Transportministeriet skriver i den seneste status over igangværende anlægsprojekter, at den russiske invasion af Ukraine har presset prisen på nøglematerialer som jern, stål, beton og olie i vejret. 

Det seneste større udbud taler også for den udlægning. En stor renovering af slidte skinner og sveller på strækningen Slagelse-Korsør er blevet udsat med et par år, fordi ingen bød på opgaven. 

Mulige løsninger er, at der skal skæres ned på projekterne, så de passer til budgettet, at man helt dropper enkelte projekter og prioriterer de vigtigste, eller at der skydes flere penge efter jernbanen. Banedanmark har allerede varslet, at nedskæringsløsningen kan komme i spil, når man skal i gang med Stilling Station igen om nogle år.

Kilde Ingeniøren .
28-07-22

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, mener, at de projekter, der udsættes flere år, »med sikkerhed« vil blive endnu dyrere og desuden skubbe til planerne på andre projekter. Med den konsekvens, at jernbanerne taber yderligere passagerer og gods.

»Omkostningerne ved ikke at komme i mål vil være både samfundsøkonomisk og projektøkonomisk større end de direkte omkostninger, der følger af stigende materialepriser,« siger han.

Banedanmark har allerede varslet transportordførerne i Folketinget om, at Slagelse-Korsør formentlig bliver dyrere.

»Den aktuelle situation med stor efterspørgsel på jernbaneydelser kombineret med store prisstigninger inden for materialer og følge­virkninger af krigen i Ukraine gør, at der er væsentlig risiko for, at forelæggelsesgrænsen (på 251,8 mio. kroner, red.) overskrides, og at den bevilgede totaludgift skal forhøjes i form af et nyt aktstykke,« lyder det i den seneste status over statens bygge- og anlægsprojekter

Ifølge Banedanmark er der ud over Slagelse-Korsør og Stilling Station ikke andre, der er udskudt, efter den kraftige stigning i materialepriser.

»Vi er meget opmærksomme på, at krigen i Ukraine lige nu påvirker den globale forsyningssituation, og at det kan påvirke vores projekter. På nuværende tidspunkt fortsætter arbejdet som planlagt, men vi holder løbende øje og forbereder os bedst muligt på en situation, hvor det kan blive nødvendigt at udskyde planlagte projekter,« skriver områdechef Thomas Bruun Jessen i en mail.

Eltog må blive prioriteret

Hvorvidt det kommer til at holde, bliver vi klogere på inden så længe. Styrelsen er i gang med at opdatere sin anlægsplan, der indeholder forventede start- og sluttidspunkter på samtlige projekter.

Folketingets lyst til at finde flere penge hænger tæt sammen med projektet. Stilling Station og Slagelse-Korsør var ikke vigtige nok, kunne vi se. Men hvordan ser det ud, hvis Danmarkshistoriens største anlægsprojekter, elektrificeringen af jernbanenettet og udrulningen af nye signaler frem mod 2030, begynder at vakle?

Som FRI bemærker, kan det blive kostbart, hvis jernbanen taber flere passagerer eller bliver mindre attraktiv for godsfirmaerne, så alt andet lige må man forvente, at vigtige moderniseringer og Signalprogrammet, der skal sikre punktlighed og driftssikkerhed, bliver prioriteret.

Desuden er der købt nye ellokomotiver og togsæt for milliarder, som løbende bliver leveret de kommende år. Christiansborg må have en smertegrænse for, hvor længe de kan samle samle støv på de nye, dyrtindkøbte værksteder til DSB’s eltog.

Det er også det rationale, der kan læses mellem linjerne i Transportministeriets kommentar til de stigende materialepriser i føromtalte anlægsstatus:

»Der vil blive taget stilling til de enkelte projekter, når der er overblik over pris og materialesituation for dem. Herunder indgår også hensyn til nødvendigheden af projektudførslen – f.eks. indhentning af efterslæb og elektrificering af jernbanestrækninger forud for ibrugtagning af el-tog.«

Ny video om Amagerbanen i 60'erne

På DJK's videokanal er der lagt et lille video på ca 13 minutter fra Amagerbanen med optagelser fra 60'erne.

Link til side og mange andre videoer fra DJK

18-07-22


 

Sommer Quiz

Med mellemrum vil vi vise et foto af én af Danmarks mange jernbanestationer, men altid, når der knytter sig en god og/eller aktuel historie. Men kan du gætte stationens navn? Løsningen får du her og nu, men for at trække spændingen lidt ud, kommer den først til sidst i teksten, stavet bagfra.

Billedet kan du finde her: images/artikler/DSC0620.jpg

Den viste station – her fotograferet lidt utraditionelt – har elementer af stille idyl i nærområdet, tilmed et berømt museum ligesom nabostationen. Men her er også intens travlhed på perronerne i myldretiderne, da pendlertrafikken er ganske omfattende, og udenfor sommersæsonen indsættes derfor ekstra myldretidstog på strækningen. Den gamle station du skal gætte fylder snart 125 år, og var i øvrigt én af de første stationer i Danmark, der blev elektrificeret; så EG-lokomotiverne boltrer sig rigtigt her  … Ja åviN, det er her vi er.

/ Foto juli 2022: Jan Forslund.


 

Sparkær genåbner som holdested

Sparkær, der ligger vest for Viborg får genåbnet holdestedet.

Trinbrættet skal være klar til, at togene kan stoppe i Sparkær igen til december. Byen havde sin egen togstation frem til 1979.

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/byr%C3%A5det-sagde-ja-til-jordk%C3%B8b-til-kommende-trinbr%C3%A6t 

https://www.tvmidtvest.dk/viborg/nu-faar-sparkaer-sit-laengeventede-trinbraet-jeg-har-armene-over-hovedet 

I følge Banedanmarks Netredegørelse, går man i gang med anlægsarbejderne  medio juli.

15-07-22


 

Cowi fraråder ide om en ny station mellem Lindholm og Brønderslev

Det konkluderer Cowi i en analyse bestilt af Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab.

»Den nuværende køreplan med en fast frekvens på halvtimesdrift og forbindelse videre til de øvrige togstrækninger mod Hirtshals, og Frederikshavn-Skagen vil blive ændret til en mindre effektiv plan med skæve frekvenser, flere omstigninger og længere ventetider,« skriver ingeniørfirmaet i konklusionen.

»De nævnte konsekvenser kan i sig selv føre til, at der mistes eksisterende passagerer på hele det nordjyske banenet.«

Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup mellem Aalborg og Brønderslev var på forhånd udpeget som byerne med det største potentiale og var derfor udgangspunktet for analysen.

Byerne Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup er skønnet i Cowi's rapport at kunne generere  mellem 100 til 250 passagerer dagligt afhængigt af hvilken by man vælger og investeringer for mellem 15 og 50 mio kr i perroner mv. Passagertal er måske skønnet for højt da dele af byerne ligger skævt for jernbanen og da der fortsat vil køre busser gennem byerne vil de for flere være mere attraktive hvis man skal andre steder end centralt i Aalborg eller de øvrige byer. 

Enkeltspor giver problemer og byen ligger skævt for jernbanen

Et af de store problemer i området er, at jernbanestrækningen hovedsageligt er enkeltsporet (undtaget 2 km omkring Lindholm St. nord for fjorden.

Det er også en af Cowis hovedpointer. En ekstra station betyder, at toget skal decelerere frem mod stoppet, gøre ophold ved stationen og bruge tid på at accelerere igen. Sammenlagt øger det i dette tilfælde køreplantiden med op til 3-4 minutter.

»På strækningen mellem krydsningsstationerne i Lindholm og Brønderslev, hvor køretiden i dag er 15 minutter, vil et ekstra stop i enten Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup betyde, at køreplantiden mellem krydsningsstationerne vil blive øget til 18-19 minutter (og dermed spolere halvtimesdrift, red.),« skriver Cowi.

På strækningen mellem Aalborg og Hjørring køres der allerede i dag med den maximale hastighed på 120 km/t, så det er ikke muligt at vinde tid ved at øge hastigheden.

Generel tendens

»For de fleste af de potentielle stationer er billedet, at der ikke er grundlag for at åbne stationen, primært fordi fordelene for de passagerer, der forventes at benytte stationen, er langt mindre end ulemperne for de gennemrejsende passagerer, der forsinkes af det ekstra stop.

Læs Cowi's rapport om stop nord for Lindholm

Læs en analyse, som Trafikstyrelsen lavede i 2014 om potentiale for at åbnes stationer. Her blev 166 potentielle nye stationer landet over undersøgt.