Selv om de Københavnske sporvogn havde fået nye vogne i 60'erne, kørte den sidste sporvogn i København den 22. april 1972

Den 22. april 1972 kørte linje 5, fra Husum til Formosavej, sin sidste tur, og dette blev afslutningen på mere end 109 år med sporvogne i Danmark.

Et sporvognsnet på ca. 100 km blev nedlagt i løbet af 10 år. I stedet fik man busser, der iflg. politikerne i København var fremtidens kollektive transportform. Men det viste sig hurtigt, at busserne var langsommere end sporvognene, fordi alle passagerer skulle ind ad fordøren og betjenes af buschaufføren. Der blev bedre plads på vejene, fordi sporvejsarealerne blev inddraget til bilbaner, men det var en stakket frist. Biler og busser sad fast i bilkøer, der blev længere og længere på grund af de mange nye biler, som københavnerne anskaffede sig.

Man havde været i gang med modernisering af ruter og materiel, men en ny sporvejsdirektør K. N. Andersen, der tidligere havde været rutebildirektør hos DSB satte en stopper for moderniseringen. Dertil kom at Willy Brauer (SF) i 1962 blev ny sporvejsborgmester i København. De betragtede begge sporvognsnettet som gammeldags, mens busdrift var rationel og et udtryk for det moderne. Blot tre år efter større indkøb af materiel vedtog borgerrepræsentationen i 1965 en fremtidsplan, der betød, at alle sporvognslinjer i hovedstaden skulle være omstillet til busdrift i 1975. Det blev senere fremskyndet til 1972. Den sidste sporvogn kørte i remise den 22. april 1972 – for 50 år siden. 99 moderne sporvogne blev foræret til Ægypten.

Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm markerer i år, at det er 50 år siden Københavns sidste sporvognslinje – linje 5 – blev nedlagt, og erstattet med busdrift. Det markerer museet lørdag den 23. april 2022. HT-orkestret spiller i Valby Remise fra kl. 11.00 til 12.00. På denne dag kan de besøgende også opleve en af de Düsseldorfer-sporvogne (Ledvogn KS 890), der afsluttede sporvognsepoken i Danmark. KS 890 er under restaurering på Sporvejsmuseet, og vil desværre ikke kunne medtage passagerer.

21-04-22