Af Tommy O. Jensen

Det har længe været et stort ønske blandt læserne at kunne tilgå Jernbanen digitalt på vores hjemmeside. Men med udgivelse af over 400 numre af Jernbanen, Foreningsnyt, særnumre m.m. over en periode på over 60 år, er det en særdeles omfattende opgave. Dels skal de ældste blade scannes og dels skal de mange Gigabytes bladende fylder, groft sagt kunne være på webredaktionens ”harddisk”.

Men nu er vi nået styk af vejen, og vi har derfor den glæde at kunne offentliggøre 1960’er årgangene her på hjemmesiden. Med digitaliseringen af medlemsbladene er DJK også med til at formidle vores egen jernbanehistorie til en meget større kreds end tidligere.  

Selv om bladet dengang var ungt, og ikke når dagens layout til sokkeholderne, så indeholder bladene mange interessante artikler, samt nyhedsstof fra stats- og privatbaner. Prøv blot at dykke ned i dem.

Udviklingen af Jernbanen i 1960’erne som medlemsblad kan følges.

Alle blade fra 1961 til 1969 kan læses her i PDF format

13-03-22