DJK afholdt den 25. marts kontaktudvalgsmøde i Herlev, hvor alle baneforeninger og hovedbestyrelsen var inviteret.

På mødet blev blandt andet diskuteret en del materielsager, Gedser remise, hjemmesiden og meget mere.

Referat fra mødet her 

Mødedeltagere til kontaktudvalgsmøde i Herlev. Foto: Finn Madsen

Dagen efter den 26. marts blev der afholdt generalforsamling i Vanløse. Et referat fra generalforsamlingen vil komme i den nærmeste fremtid på hjemmesiden.

De ca 40 deltagere deltog i en stille og rolig generalforsamling, hvor formandens beretning blev godkendt og der var genvalg til alle posterne i hovedbestyrelsen. Positivt regnskab med flot indtjening til Jernbanebøger og overskud i hovedforeningen

Hovedbestyrelsen konstituerede sig uændret således

Formand Henrik Bang Jensen      
Næstformand Søren Bay      
Kasserer Svend Korsgaard      
Sekretær Jesper Hansen  

DJK's formand aflægger beretning til generalforsamlingen. Foto: Finn Madsen