Jernbanen har ikke personalemangel, tværtimod. DSB har nemt ved at tiltrække kvalificerede ansøgere til tre typer stillinger i togdriften: Lokomotivførere, bybaneførere og togførere. En større teknologisk ændring i S-togsdriften i Storkøbenhavn betyder introduktion af en nye medarbejderkategori, bybaneføreren.

Læs artikel fra kollektiv trafik forum

2022-12-08