Ordningen kaldes DiscoverEU og er en del af Erasmus-programmet og har til formål at fremme kulturelle forbindelser i EU. Det vil give 18-årige mulighed for at udforske Europas arv og historie, samtidig med at de møder mennesker fra hele kontinentet.

DiscoverEU: Sådan ansøger du om et gratis EU-togkort

Du kan ansøge online for at være med en chance for at vinde et gratis togkort.

Ansøgere skal være 18 år den 1. juli 2023 for at være berettiget - hvilket betyder, at din fødselsdato skal falde mellem 1. juli 2004 og 30. juni 2005. Bevis for identifikation er påkrævet i ansøgningsfasen.

Ordningen er åben for lovligt ophold i de 27 EU-medlemsstater eller oversøiske lande. Personer med bopæl i tredjelande, der er associeret med Erasmus, kan også ansøge. Disse omfatter Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet.

Ansøgningerne om gratis togkort åbnede 15. marts på Den Europæiske Ungdomsportal og slutter den 29. marts kl. 

fvm 2023-03-16