Den første doktorgrad i studiet af museumsjernbaner er tildelt Robin Coombes for forskning udført ved University of Birminghams Center for jernbaneforskning og uddannelse.

Bæredygtighed af historiske jernbaner er et emne, der aldrig før er blevet udforsket så dybt, som det er nu. Dette banebrydende forskningsarbejde viser, at der ikke er nogen grundlæggende begrundelse - operationel, politisk, teknisk eller økonomisk - for at museumsbaner ikke er bæredygtige langt ind i fremtiden.

Sektoren står dog over for stigende udfordringer på grund af ændringer i samfundet generelt og i særdeleshed behovet for fornyelse i takt med, at mennesker, infrastruktur og værdier ældes.

Link til Norsk Jernbaneklub (tekst på norsk med link til den engelske tekst)