Noget tyder desværre på, at det sidste veterantog har kørt på veteranbanen Nora Bergslags Veteran Jernväg (NBVJ). Den 18 km lange Nora-Ervalla Järnväg indviedes den 17. marts 1856 som Sveriges første normalsporede jernbane for 
person- og godstrafik. Veterantogene trafikerede normalt strækningen Järle – Nora (9,4 km) og Nora - Pershyttan Övre (5,3 km), men tidligere har man fortsat med skinnebus til Vikersvik (13,1 km fra Nora). 

Sagen kompliceres af, at selve jernbanen administreres af Nora Jernbanemuseum og Veteranjern banefonden (NJOV). NJOV er en fond med bestyrelsesrepræsentanter for Region Örebro Amt, Nora Kommune, Örebro Kommune, 
Örebro Amtsmuseum, NBVJ og en række lokale foreninger. Det er dog NBVJ, der har den nuværende infrastrukturtilladelse, givet i marts 2023.
NBVJ udfører det praktiske arbejde med vedligeholdelsen af de 25 km spor, men det er NJOV der betaler materialerne. De seneste år mener NBVJ at der er investeret for få penge til primært nye sveller, og at jernbanen nu er i så dårlig stand, at det ikke længere er forsvarligt at køre på den. Det er NBVJ, der ejer det meste af det materiel, der køres med, Sveriges Järnvägsmuseum ejer dog enkelte enheder. Nora Kommune er meget kede af udviklingen, og håber det lykkedes at finde en løsning, så kulturarven kan bevares, herunder veterantogtrafikken, som NBVJ driver.

fvm 2024-06-12