275 millioner kroner til grønne tog på privatbanerne

Partierne bag Infrastrukturplan 2035 er nu enige om, hvordan puljen til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne skal udmøntes for at fremme den grønne omstilling.

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev der afsat en pulje på 275 mio. kr. til et statsligt tilskud til ladeinfrastruktur på privatbanerne med henblik på at fremme den grønne omstilling og en CO2-neutral jernbanedrift.

Der er nu enighed blandt partierne bag aftalen om principperne for udmøntningen af puljen. Således er der nu skabt grundlag for en grøn omstilling af privatbanerne, som samtidig er sidste led i at gøre hele togtrafikken i Danmark CO2-neutral.

Denne grønne omstilling af togtrafikken i Danmark følger af, at der bliver indført elektrisk togdrift på hele hovednettet i takt med færdiggørelsen af elektrificering mellem Fredericia og Aalborg samt leverancer af DSB’s nye elektriske tog. Hertil kommer den igangværende elektrificering mellem Roskilde og Kalundborg samt på Sydbanen fra Ringsted til den kommende Femern Bælt-forbindelse.

På regionalbanerne og privatbanerne har den teknologiske udvikling samtidig gjort det muligt at elektrificere gennem batteritogsdrift, hvor der kører dieseltog i dag. Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev der derfor afsat i alt knap 1,3 mia. kr. til at understøtte denne grønne omstilling med batteritog.

Trafikstyrelsen administrerer puljen og tildelingen af midler sker efter ansøgning fra regionerne, som kan få dækket 65 procent af omkostningerne til etablering af ladeinfrastruktur per bane.

09. sep. 2022

Udmøntnings- og administrationsgrundlag for pulje til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbaner

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 275 mio. kr. til tilskud til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne.

Link til trm

2022-09-14