”MO 1846” er en motorvogn bygget i Århus i 1954, der den dag i dag fremstår stort set som den så ud efter seneste modernisering i 1970. Dét udseende og dén tekniske stand og udførelse ønsker museet at bevare som et samlet hele for eftertiden, og MO 1846 er derfor klassificeret som ”museumsgenstand”.

Konkret betyder det, at vognen tages ud af drift, når den i november 2023 udløber af revision. En revision svarer til det, vi kender fra bilers syn, men modsat vejkøretøjer, så synes jernbanekøretøjer adskilt i alle sliddele. En fornyelse af revisionen – der ville være en forudsætning for forsat anvendelse i driften – ville derved uundgåeligt også være så omfattende, at det er umuligt at bevare dens originale 1970’er-udtryk.

Vi vil derfor gerne sige ”driftsmæssigt farvel” til MO 1846 med manér, og det vil ske ved følgende arrangementer i løbet af 2023:

  • 5-7. maj: Vognen er ”stand-in” for museets anden MO-vogn i rollen som ”Molly” i skuespillet ”Koblingerne” for børn på museet i Odense. Der gennemføres ture på museets egen strækning.
  • 13-14. maj: Kørsel på en af vognens ”hjemmebaner”, nemlig mellem Slagelse, Høng og Gørlev. Vi kører pendultrafik i en hel weekend, så alle – både de, der gerne vil have en tur, og de, der gerne vil fotografere – har gode muligheder for at få deres ønsker opfyldt. Arrangeres i samarbejde med Vestsjællands Veterantog.
  • 23 og 30. juli samt 6. august: Søndagsture mellem Odense og Fruens Bøge; tre ture hver søndag.
  • Oktober: En weekend med pendulkørsel på Haderslevbanen, primært med henblik på uddannelse af lokomotivførere, men alle kørsler er åbne for publikum. Arrangeres i samarbejde med Veteranbanen Haderslev-Vojens.
  • Den uigenkaldeligt sidste tur køres mellem Odense og Fruens Bøge en søndag ultimo oktober i forbindelse med et lille, lukket arrangement for jernbanemuseets frivillige personale.

Danmarks Jernbanemuseum ønsker fortsat at have en MO-vogn i drift, og har derfor gennem flere år arbejdet på en gennemgribende istandsættelse af MO 1954 fra 1935. En opgave, der er forsinket dels på grund af Corona’en, dels på grund af, at projektet har vist sig at gemme på et par tids- og ressourcekrævende ”overraskelser”. I skrivende stund håber vi, at denne vogn vil være klar til drift i 2025.

Jernbanemuseet