I foråret 2023 er Museet er begyndt på anlæg af et nyt sidespor. Sidesporet begynder med/ved et sporskifte, der først skal indlægges i det gamle spor.
Sporskiftet fik museet foræret for 2 år siden og som stammer fra Odder. Det skal dog repareres, da det brutalt i sin tid blev skåret op i tre dele.

Resten af sporet anlægges helt med brugte skinner, sveller, skærver og meget mere som museet allerede har samlet tidligere.

 Dronefoto: Steen Flensborg.

Mange flere foto på museets hjemmeside

fvm 03/27/2023