Rapporten "Analyse af jernbanegods" udkom endeligt i december 2021 efter omkring et års forsinkelse. Den har formentligt skullet vente på, at infrastrukturplan 2035 blev lanceret først.

Rapporten er set med jernbanegods-briller en tynd affære, og den bærer præg af i hovedsagen at være forfattet i ministeriet alene.

Link til Ingeniøren

24-02-22