Den tyske virksomhed Knorr-Bremse Group har fra den 1. september 2022 formelt overtaget komponent- og reservedelsværksteder og skal fremover levere og vedligeholde reservedele til DSB’s nye tog.
Den danske afdeling er blevet døbt Knorr-Bremse Rail Systems Denmark A/S, og samtidig er der indgået aftale om langsigtet levering af komponentvedligehold og reservedele til hovedparten af DSB's nuværende togflåde, indtil de aldrende togsæt er fuldt udfaset.
DSB besluttede i 2020 at frasælge sine komponent- og reservedelsværksteder i kølvandet på den politiske beslutning om, at fremtidens tog fra franske Alstom skal vedligeholdes af togproducenten og ikke af DSB.
Med det endelig salg til Knorr-Bremse Group får DSB nu sikret en solid leverandør af reservedele til den eksisterende togflåde eksempelvis IC3-, IC4- og IR4-togsæt og samtidig får de mange dygtige medarbejdere en mere fremtidssikret arbejdsplads:
- Det er selvfølgeligt vemodigt at skille sig af med opgaver og medarbejdere, som i mange år har været med til at sikre komfortable og køreklare togsæt til kunderne. Når det er sagt, så er Knorr-Bremse en vigtig international aktør på komponent- og reservedelsmarkedet og et godt sted for de medarbejdere, DSB nu siger farvel til. Knorr-Bremse har en bred erfaring og de rigtige kompetencer til at sikre, at togsættene kan fortsætte i drift i de kommende år, indtil vores aldrende dieseltogsæt erstattes med nye elektriske og mere bæredygtige tog, siger administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen.

Med overtagelsen vil omkring 400 medarbejdere blive overført til Knorr-Bremse Rail Systems Denmark A/S. Købsprisen er godt 370 mio. kroner (50 mio. Euro).

Følgende værksteder er omfattet af handlen:
Komponentværksted i Sonnesgade, Aarhus * Ombygning & Havari i Augustenborggade, Aarhus
Komponentværksted på Depotvej, Taastrup * El-Teknik på Otto Busses Vej, København
Endvidere overtages administrative funktioner i Telegade, Høje Taastrup

Kilde: Transeuropa magasinet

2022-09-07