Vi er nu kommet rigtig langt med Museumsmagasin nr. 2 i Marslev, og det takket være de mange bidrag vi har modtaget fra medlemmerne.

Men der er stadig et stykke vej, inden vi er i mål og materiel er kørt sikkert i hus. Bl.a. skal der brandslukningsudstyr, overvågning- og tyverisikring – men ikke mindst skal der lægges over 500 meter spor ved og i den nye vognhal.

 

Luftfoto af Museumsmagasinerne i Marslev. Hal 1 bagest og hal 2 i forgrunden, hvor der endnu ikke lagt spor. Til venstre ses strækningssporet mellem Odense og Nyborg. Jernbanemuseet har planlagt byggeri af magasiner mv på den pløjede mark til højre for vejen.
Foto: Rolf Brems

Museumsmagasin Hal 2

Efter 2004 hvor hal 1 blev opført er der kommet mere materiel til DJK, bl.a. et S-tog, MR- og Y-togsæt, person- og godsvogne, som kræver opbevaring under bedre forhold, hvis de skal overleve i længden. Forberedelserne til Hal 2 gik derfor i gang for snart ti år siden, og løsningen blev en 122 meter lang hal med en bredde på minimum 16 meter.

Takket være store bidrag fra medlemmerne, blev det muligt i 2018 at starte opførelsen på det nyerhvervede areal øst for Hal 1. Rejsegilde kunne allerede afholdes den 13. september 2019. 

Selve hallen er nu opført, og arbejdet med tekniske installationer er i gang. Næste og vigtige etape er lægning af ca. 440 meter spor og betongulv. Og netop til dette arbejde er der brug for yderligere penge til materialer og leje af nødvendige entreprenørmaskiner. 

Når hallen står færdig, vil det meget af det materiel, der står udendørs i dag, kunne komme under tag, og vi vil desuden kunne opsige nogle lejemål.

Hele projektet forventes at løbe op på 5 mio. kr. Dette beløb omfatter dels opførelsen af den „rå“ hal med støbt gulv og bortskaffelse af ikke ubetydelige mængder jord. Hertil kommer udgifter til sporlægning samt el- og VVS-arbejde. For beløbet får DJK næsten en halv kilometer spor under tag!
Hallen vil omfatte fire spor på 120 meter samt velfærdsfaciliteter. Det ene spor bliver dog ca. 40 meter kortere på grund af myndighedskrav. DJK får således en fordobling af den indendørs sporkapacitet i Marslev og forbedrede faciliteter for de af foreningens kræfter, der arbejder i hallen og med passe på materiellet i Marslev.

 

Foto: Rolf Brems

Museumsmagasin Hal 1 i forgrunden

Dansk Jernbane-Klub kunne i 2004 indviede en 111 m lang og 17 m bred vognhal i Marslev på Fyn. Hermed blev det for første gang muligt for alvor at skabe gode opbevaringsforhold for den del af foreningens materiel, der ikke aktuelt benyttes af baneforeningerne.

Museumshal 1 rummer fire spor med en samlet længde på 440 meter. Det samlede projekt med bygning af vognhal og efterfølgende sporlægning kostede ca. 2 mio. kr. Hallen betalte foreningen selv, med velvillige bidrag fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og foreningens medlemmer.
Hal 1 i Marslev er i dag fuldt udnyttet. I hallen findes bl.a. damplokomotiverne G 625 og N 186, diesellokomotivet HP 13 og MT 155, motorvognen MO 1829 og Vestbanens skinnebusser MB 52-53, samt adskillige bevaringsværdige vogne. Alle i DJK’s varetægt.

Foto: Rolf Brems

 

Foto: Rolf Brems

 

Foto: Rolf Brems

 

Hal 2 der stadig mangler spor. Foto: Finn Madsen

Støtte til færdiggørelsen af vognhallen er af stor betydning og modtages med stor glæde! 
Bidrag til Vognhalskontoen kan gives via bankoverførsel.
Husk at oplyse dit CPR-nummer, hvis du ønsker skattefradrag. I år er støtte op til 17.200 kr. fradragsberettiget hos Skat.
Bidrag til Museumsmagasinet kan gives via bankoverførsel: Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 0006 396 879.