Når foråret bryder frem, skulle vognen gerne være ude at køre. - Hvis altså ikke der skjuler sig ubehagelige overraskelser.

Alle foto: Asger Christiansen.

Status på RHJ M 4 december 2022 

 I det forgangne år har seniorerne arbejdet intenst på vognen.  

 • Vognkassen er færdiglakeret, og står nu skinnende blank i overfladen. 
 • Indvendig opmaling af vognen er tilendebragt. I passagerafdelingen er opsat ny birketræsfiner på væggene. 
 • Nyt linoleum er lagt på gulvet i passagerafdelingerne. Den nye gulvbelægning er dog foreløbig beskyttet af ”håndværkerpap”, som først fjernes, når vognen sættes i drift. 
 • Varmesystemet er udskiftet og fornyet. Nyrenoveret tagkøler er monteret og ligeledes er nyfremstillet ekspansionsbeholder til kølevand fremstillet og monteret. Vognens varme- og kølesystem er trykprøvet og tæt, ikke mindst!
 • Trykluftsystemet bliver i øjeblikket tjekket for utætheder via stationær kompressor. En del tæringer er opstået i det halve århundrede, vognen har stået stille.  
 • Sædestativer er genmonteret i vognen, ligesom lædersæderne har undergået en forvandling med en kraftig opløsning af sæbespånevand og efterfølgende påføring af læderfedt. Ganske få sæder/hynder har måttet ombetrækkes. Dette gælder f.eks. vognens langsæde, som har været sendt til ekstern sadelmager i Skive. 
 • Vognens el-anlæg er tjekket igennem og adskillige nye kabelføringer er etableret. Nye akkumulatorer er indkøbt og monteret. 
 • Vognens to førerborde har været til renovering, og alle instrumenter er udskiftet med nye komponenter; (komponenter, der primært er fremstillet til både, men som også er ganske gangbare til gamle motorvogne). 
 • Kæde- og stangtræk til gearskiftet er nyrenoveret. 
 • Nye lysegrå gardiner er under fremstilling og monteres ultimo januar. 
 • Nye Læn Dem ikke ud-skilte er fremstillet i plastic (ligner grangiveligt messing) og monteret til erstatning for alle de messingskilte, der er stjålet. 
 • Dieselmotoren har tilbage omkring 1990 undergået en større renovering – inden vognen blev ”hensat igen”. Dyserne i motoren er i årets løb renoveret. Ligeså er startmotoren og dynamoen renoveret i årets løb. Prøvestart af motoren forventes først i det nye år. 

Foto: Asger Christiansen.

Foto: Asger Christiansen.

Foto: Asger Christiansen.