7. februar 1954 kom My 1101 til Helsingør

My 1101 ved Jernbanemuseet i 2014 ved 60 års jubilæet. Foto: Kasper Pedersen

Læs artikel i Jernbanen da det var 60 års jubilæum

Læs artikel fra Politiken den 8. februar 1954 nedenfor da 1101 kom til landet.

Danmark modtog i gaar Europas mest moderne lokomotiv

En rullende kraftcentral, som fører sit eget elektricitetsværk med — Tre andre kommer snart
Tung last for Helsingør-færgen -  Over 75.000 kr. i told - Ny udvikling inden for jernbanerne

DANMARK fik i gaar sit første strømlinede dieselelektriske lokomotiv. Det mest moderne i Europa, og snart følger tre andre efter. De nye lokomotiver, der er en slags rullende kraftcentraler med eget elektricitetsværk, koster 1.8 mill. kr. stykket.

Tidligt søndag morgen kom diesellokomotivet til Helsingborg fra Trollhattan,  hvor det er bygget, og hen paa formiddagen overførtes det til Helsingør. For færgen var det en tung last. Idet et saadant lokomotiv vejer 100.000 kg og man maatte vente med overfarten, til vandstanden var passende.

Da man ikke uden videre maa tage et lokomotiv med hjem fra Sverige var toldvæsenet i Helsingør for at se nøjere paa maskinen. DSB maa antagelig betale over 75 000 kr. i told fra den ene af statens kasser til den anden.

Indgaar i sommerfartplanen

Det nye lokomotiv bliver i Helsingør en dags tid, men i morgen formiddag passerer det København paa vej mod Jylland Her skal der foregaa en række prøvekørsler. Ganske vist har nogle danske lokomotivfolk og DSB-Ingeniører lært maskinen nøje at kende under et kursus i Trolhattan, men en vis prøvetid herhjemme er Alligevel nødvendig.

Man haaber, at alle fire dieselelektriske lokomotiver kan være 1 drift i slutningen af maj, saa de kan indgaa i sommerfartplanen. De skal fortrinsvis køre i Jylland, og et par af dem vil navnlig blive benyttet paa strækningerne Nyborg Aarhus og Nyborg Padborg.

De strømlinjede diesellokomotiver, der bruger olie i stedet for kul, og som altså fører deres eget elektricitetsværk med, vil vække opsigt herhjemme. De ligner ikke lokomotiver i gammeldags forstand og de kan benytte saavel til »tunge godstog» som til lyntog. Dieselmotoren og det elektriske udstyr leveres fra General Motors lokomotiv fabriker i USA. men Aktiebolaget Nydquist & Holm i Trolhattan har forestået selve bygningen. For tre af lokomotivernes vedkommende er der sluttet kontrakt med Frichs Fabriker i Aarhus om forskellige leverancer.

Til lyntog og store godstog — 120 km fart

Det er navnlig kulprisernes stigning, som tvinger udviklingen bort fra damplokomotiver. Men for de nye diesel lokomotivers vedkommende skulle der være tale om en række andre fordele end den billigere olie.  De kan opnå en fart på 120 km i timen endda noget mere mens de største damplokomotiver højst kommer op på 110 km i timen. Desuden slipper man for den hyppige rensninger af fyranlæg, og et damplokomotiv skal langt oftere have Vand og kul end et diesellokomotiv skal have olie. En af de væsentligste fordele skulle imidlertid være, at det dieselelektriske lokomotiv er meget alsidigt. Det kan med lige stor nytte bruges som trækkraft til et 14-vogns ”lyntog” som til langsom kørsel med et godstog på ca 60 vogne. Lokomotiverne kan kobles sammen hvis det er nødvendigt og hvert lokomotiv er udstyret med førerrum i begge ender så det ikke behøves at vende ved tilbagekørsel fra sidste station, Lokomotivet medfører også automatisk oliefyret dampkeddel som kan bruges til opvarmning af det tog der følger med.

Interessen for dieseldrift er meget stærkt voksende i alle lande og i USA er jernbanerne næsten 100 pct gaaet over til denne form for trækkraft. I Danmark har Akademiet for de tekniske videnskaber som bekendt paa DSB’s foranledning nedsat et særligt udvalg som undersøger mulighederne for en almindelig elektrificering af statsbanerne ligesom i Sverige En saadan elektrificering vil komme til at koste flere hundreder millioner kroner og alle forhold bliver derfor gransket ganske nøje.

Nu bringer de amerikanske diesellokomotiver et nyt moment ind i disse overvejelser og de resultater der naas kan få afgørende betydning på mange områder.

Anskaffelsen af Danmarks første diesel lokomotiv er en stor begivenhed i DSB historie og det er derfor hensigten at præsentere nyerhvervelsen for offentligheden naar prøvekørslerne er endt. Lokomotivet er den første af sin type i Europa og det er tanken at udstille det nogle dage på terrænet ved Østerport

Edan

Billedet fra 2004 er fra den store 50 års fejring, hvor mange rundsnuder gæstede Odense, i anledning af jubilæet for litra MY blev introduceret i Danmark MY 1101 holder sammen med DJK's MY 1126 yderst til højre. Til venstre den ungarske slægtning M61 017, Belgiske 202.020 og DSB's MY 1135 i specialdesign.
Dernæst følger Lollandsbanens M38 (tidl. DSB MY 1153), svenske TÅGAB TMY 106 (ex. DSB MY 1108) og én af Nordjyske Jernbaners MX'er. Yderst til venstre den gamle Frichs MX132 fra 1932. Foto: Tommy O Jensen

fvm 2024-02-07