DJK Hovedstadsområdet
DJK Hovedstadsområdet er Dansk Jernbane-Klub’s lokalafdeling for alle medlemmer bosat i Hovedstadsområdet. Andre DJK-medlemmer er naturligvis også altid velkomne.

Information om arrangementerne i DJK Hovedstadsområdet, fås hos: Bent Jacobsen Tlf. 44 84 21 07.

Du kan nu tilmelde dig vores mailingliste ved at benytte tilmeldingsformen til højre. Så får du tilsendt en e-mail ved opdatering af kalenderen samt en påmindelse ca. 4 dage før hvert arrangement.


Arrangementer:

Alle møder afholdes i Dalgas Have 48, 2000 Frederiksberg - Fra kl. 19.00 - 21.30


 
Onsdag den 22. marts kl. 19.00 Den Transiranske Jernbane


Danske ingeniørmæssige byggerier nogensinde blev forestået af  KAMPSAX med dets chef, Jørgen Saxild i spidsen.
Jørgens Saxilds barnebarn, Jacob Saxild fortæller om dette fantastiske byggeri, dets tilblivelse og betydning. En fortælling baseret  bl.a. på familiens egen oplevelser og historier.

Møder holdes i Dalgas Have 48, 2000  Frederiksberg


Referat fra afdelingens årsmøde og generalforsamling for året 2022.

Mødet var udskudt til onsdag den 25. januar 2023.

Formanden bød velkommen til de 22 deltagere og forslog Svend Korsgaard som dirigent.
Formanden omtalte de seks medlemsmøder i årets løb: Kasper Birk Pedersen, der fortalte om lokomotivføreruddannelsen.
Besøg hos Femern A/S. om status for tunnelprojektet. Museumsbanen gennem næsten 50 år. Peer Kurlands billedkavalkade for 2021-22. Storebælt fra færger til bro, og til sidst Bjarke Hvass om at være jernbaneingeniør og jernbaneentusiast.


Svend Korsgaard, DJK’s hovedkasserer, orienterede om afdelingens regnskab.
Der havde været udgifter på i alt 2.490 kr. hovedsagelig husleje samt udgifter til årsmøde 2021, bestyrelsesmøde m.m.
Indtægter, salg af lotteri udgjorde 440 kr. Regnskabet sluttede derfor med et underskud på  2050 kr.         
Til gode i DJK Hovedkassen er 2. 684 kr.


Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.    


På valg til bestyrelsen var Per Holm og Thomas Hildebrandt, der begge var villige til Genvalg.   Begge blev herefter valgt
Karsten Hindsberger havde meddelt, at han ønskede at fratræde og ikke søgte genvalg.  Som ny suppleant foreslog bestyrelsen.  Kasper Birk Pedersen, der ikke var til stede,
men var villig til valg.  Kasper valgtes derefter som suppleant for et år.

Under eventuelt spurgte nogle medlemmer, om der ville blive arrangeret nogle studieture. Bestyrelsen lovede, at man ville undersøge mulighederne herfor sammen med Peer  Kurland og Kasper Birk Pedersen.


Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorfor dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen. 
En samling dias med billeder af tog fra Østrig blev vist i pausen efter selve generalforsamlingen. Thomas omdelte en speciel julequiz, som flere af deltagerne fik 8-9 rigtige svar på, 
og der blev solgt lodder, 5 for 20 kr., og der var bogpræmier til mange af deltagerne.


Aftenen sluttede med servering af juleglög og en lille kage.