Jernbanen Nr. 6 - december 2000

Leder: Bevaring for eftertiden.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:
*Banestyrelsen: Jernbanesikkerhed. Kapacitetsudvidelsen København-Roskilde. Ballastrensning. Perronrengøring. DIC-S-kontrakt opsagt. FC Ballerup nedlægges.
*DSB: Reduceret administration. Færre depotstationer. Lokomotivværksted lukker. "De hvide" forbedres løbende. Masterplan for stationer. Bøder og digitalure. Nyt infosystem. Materielnyt. Gode tog til alle. De lærer det aldrig!
*EuroRail: Redningsplan for PBS.
*Udland: Skåne. Sverige. Slesvig-Holsten. Norge. Finland. Island. Polen. Frankrig. Østrig. Europa.
*Veteranbanerne: Hedeland. LFB. Svenske skinnebusser.
*Færgenyt: Gedser-Rostock. Den enes død...
Da Nicolai'erne rangerede på Fredericia havn: N-maskinerne.
Droning Ingrids sidste rejse.
Farvel til Vestbanens svenske skinnebusser: DJK udflugt 15. 0kt. 2000.
Udbygning af Frederikssundbanen.
Vinterkrig over Lolland: Vinteren 1978/1979.
Abidjan-Niger: En vestafrikansk jernbane i medvind.
Boganmeldelser: Skelleftebanen. Nærumbanen 100 år langs Mølleåen (video).
Mindeord: Verner Christensen døde den 7. november 2000.


Jernbanen -eXtra...6A - November 2000

DJK bliver 40 år!
Lørdag den 13. januar 2000 kl 18.00: Jubilæumsfest.
Udflugt: Juleudflugt til Banmuseet i Ängelholm.
DJKs 41. ordinære generalforsamling Søndag den 25. marts 2001: Dagsorden.
Mødekalender fra DJKs afdelinger.
Et (h)julehjerte...
Junior: Anders på 6 år har sendt en tegning.
Medlemmernes spalte: Efterlysninger, køb og salg.
Jernbanebæger: Ny bøger.


 Jernbanen Nr. 5 - november 2000

Leder: Alt arbejde i DJK er frivilligt og ulønnet.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:
*Banestyrelsen: Ringbanen. Valby & Kildedal. Køreplanssimulering. Dobbeltsporet Ballerup-Veksø ibrugtaget. Anlæg og drift - diverse.
*DSB: Overskud i 1. halvår 2000. Rekorder. Licitation i sigte. S-tog til Roskilde? Øresundstrafikken. Fællesanskaffelser. Materielnyt. *X2000. *EuroRail. *Metro: Status for anlægsarbejdet.
*Privatbanerne: Sådan kørte privatbanerne i 1999. Forberedelse af amternes overtagelse af privatbanerne. LNJ. HHGB. HTJ. VLTJ. HHJ. OHJ. ØSJS.
*Færgenyt: Pilen gav op. Prins Joacim i drift igen.
*Udland: Polen. Norge. Sverige.
*Veteranbanerne: Limfjordsbanen. Museumsbanen. Jernbanemuseet.
Jernbaner i Slesvig-Holsten: Spændende jernbaner lige uden for vores sydlige dør. 
Banen som døde, fordi ingen havde brug for den: Knudshoved-Slipshavn. 
Tog 973 ankommer til Thyborøn: Godstog på VLTJ. 
DJK-udflugt på HFHJ og OHJ. 
Klargøringscenter Kastrup. 
Inspiration til jernbanefotografering. 
Det lille gule tog: en bane i Pyrenæerne. 
Boganmeldelser: Lemvigbanen 1879-1899-1999. Nærumbanen 1900-2000.


Jernbanen -eXtra...5A - September 2000

Udflugt: MX-udflugt på HFHJ og OHJ.
Udflugt: Skinnebusser på Vestbanen
Mødekalender fra DJKs afdelinger.
Medlemmernes spalte: Efterlysninger, køb og salg.
Jernbanebæger: Ny prisliste. Samt ny bøger.


Jernbanen Nr. 4 - september 2000

Leder: Hvad vil vi med den kollektive trafik?
AJOUR: Aktuel jernbane nyt: (12 sider)
*Banestyrelsen: Nærbaner i Aalborg og Århus. Frederikssundbanen dyrere. Togkontrolanlæg.
  Vibrationsdæmpning. Kontrakt om vedligehold. Anlæg og sikkerhed. Vanløse/Flintholm. Banehuset.
*Øresundsbroen: Signaler.
*DSB: Bevilling til GTA. Planlægning K01. Trafikken over Øresund. S-tog - 4. generation.
  Persontog over Grænsen. Vedligeholdelsescenteret i Helgoland. Designpris til Øresundstoget.
  Metro-byggeri på Nørreport. Ny "stationstype" i Hjerm. "Lille Nord" til HUR. Salonvognen.
*Færgenyt: Havnebusser i København. Øresund efter "bron". To færger solgt.
*Veteranbaner: DJK materielkøb. Fakta om HP 13. MHVJ.
Grænseoverskridende persontrafik med 45 km/t: Tønder-Niebül. 
Maskinlærling hos Scandia 1942-47: af Kaj Hansen. 
Så er der grønt lys for vognhalsprojektet: Støt DJKs vognhalsprojekt!
På smalsporssafari i Polen: af Tommy O. Jensen. (6 sider)
Mindeord: Fhv. direktør Erik Johansen, OHJ-HTJ, 2. maj 1912 - 19. august 2000.
Bøger: Internationale tog via Øresund. Nye bøger fra SJK.


Jernbanen -eXtra...4A - Juli 2000

Udflugt: HFHJ, 30. september 2000. OHJ, 1. oktober 2000.
Nye vedtægter for Dansk Jernbane-Klub.
Jernbanen eXtra JUNIOR: Københavns S-bane.
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub den 27. maj 2000.
GM-Gruppen: Efterårstur på Sydbanen, den 9. september 2000.
Midtjysk Afdeling: Mødekalender.
DJK Hovedstaden: Mødekalender.
Andre arrangementer: Store skinnecykeldag på Løgstørbanen. Tur til Ohs Bruk.
Åbent hus på Vogn-Ex: om mandagen.
Medlemmernes spalte: Efterlysninger, køb og salg.


 Jernbanen Nr. 3 - juli 2000

Leder: Åbning af Øresundsforbindelsen
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:
*Banestyrelsen: Årsregnskab 1999. Bod for forsinkede tog. Flere tog til Roskilde.
  Ny organisationsstruktur. Frederikssundbanen.
  Miljøtilskud. Kapacitet 2000. Køreplansperioder. Togsikkerhed.
*Øresundsbroen: Overgang til drift.
*DSB: IC Bornholm. Øresundsperronen. DSB Stykgods solgt. Superlokomotivet, litra EG.
  De "hvide" tog. Materiel- og driftsnyt. Havaritog. Ny Ellebjerg station.
  Kollektiv nedtur. Ny salonvogn.
*Metro: Ny tidsplan. Driftsselskabet.
*Privatbanerne: Amternes overtagelse af privatbanerne. Nye tog til privatbanerne.
  HFHJ. GDS. HTJ. VLTJ. LNJ. HHJ. OHJ. SB. VNJ.
*Færgenyt: Hurtigfærgen Villum Clausen. Andre færgenyheder..
*Skåne: Ny jernbane Helsingborg-Lanskrona-Kävlinge.
  Eldrift Ystad-Simrishamn. Elektrificering af Blekinge Kustbana. 
*Udland: Ungarn. Indien. Sverige/Norge. Østrig.
*Veteranbaner: Limfjordsbanen. Veterantræf i Græsted. Lokomotivklubben KLK.
Indvielse på Øresund: Så er der fri bane over Øresund. Facts om Øresundsforbindelsen.
  Med DJK over sundet. 
Prøvekørsler: med EG og ET.
Kertemindebanen: indviet i år 1900, men nedlagt i 1966.
Med NærumBanen langs Mølleåen i 100 år.
Farvel og tak til endnu et par museumsmaskiner: Tyske, 44 1093 og 01 1531. 


Jernbanen -eXtra...3A - Maj 2000

Vigtig information om DJKs blad Jernbanen!: Ny redaktion.
Vognhalsprojektet: DJK arbejder stadig med at få bygget en vognhal.
DJKs ordinære generalforsamling d. 26. marts 2000: Referat. Formandens beretning.
Ekstraordinær generalforsamling i DJK den 27. maj 2000: Dagsorden.
DJK Udflugt indbyder til: Afsked med DanLink d. 30. juni og Udflugt til indvielsen af Øresundsbroen d. 1. juli.
Jernbanen eXtra Junior:
Mindeord: Robert Christensen.
Møder i DJK's afdelinger: Midjydsk Afdeling. DJK Hovedstaden. Lolland-Falster.
Medlemmernes spalte: Efterlysninger, køb og salg.


Jernbanen Nr. 2 - April 2000

Leder: Ved et redaktørskifte.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:
*Banestyrelsen: Ny grafisk identitet. Banehuset. Ringbanen. Frederikssundbanen. Sporombygning.
  BS og Nørreport. Diverse anlægsarbejder. BS materiel. ATC - ATP. Teledeling.
*DSB: Årsregnskab 1999. Øresundstogsættene. Nye Uniformer. Godstogslokomotivet- litra EG.
  Gode tog til alle. Grænseoverskridende. Øresundstaksterne. Nørreport station - delt i to. DSB - i øvrigt.
*Øresundsbroen: Indvielsen den 1. juli 2000.
*Metro: Status for anlægsarbejdet. Korrektioner.
*Privatbanerne: Amterne overtager privatbanerne. Rapporten om regional bus- og togbetjening.
  VLTJ. LJ. HHJ. HTJ. VNJ.
*Færgenyt: Øresund efter broen. Mols-Linien. Oprydning i Nakskov. Villum Clausen..
*Udland: Tyskland. Taiwan.
*Veteranbaner: LFB. MHVJ. Blovstrød. NSVJ. KLK. Køresundskonsortiet.
ATP til Hornbækbanen: Automatisk togstop.
Den dødsdømte station: Tisvildeleje.
To gange en halv CRS: Gamle jernbanevogne, rundt omkring.
Exit Nord-Express: Den 29. maj 1999 kørte Nord-Express for sidste gang fra København.
10 spændende år i: D-maskinegruppen.
Da Hammelbanen var: filmstjerne...
Rheinland-Pfalz: Et uspoleret paradis for tyske ellokomotiver...
DJK information: Adresser m.m.


Jernbanen -eXtra...2A - Marts 2000

Besøg på Fredericia maskindepot: Før generalforsamlingen.
Forslag til nye love/vedtægter for DJK.
Ordinær generalforsamling i DJK den 26. marts 2000. I Fredericia. Dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling i DJK den 27. maj 2000. I Valby. Dagsorden.
Tips til fotografen: Godstog hos PBS, HTJ, HFHJ og VLTJ.
Tag med på skandinaviensrejsen: "Køresund 2000" i Sverige, Norge og Danmark.
DJK regnskab 1998-99.
Jernbanen eXtra JUNIOR: En side for juniormedlemmer.
Møder i DJK's afdelinger: Midjydsk, Lolland-Falster, Hovedstaden og Nordjysk.
Medlemmernes spalte: Efterlysninger, køb og salg.
Jernbanebøger: Jernbanehistorisk årbog '00, Færgeåret 1998 og Med Damptog til Dyrehaven.


 Jernbanen Nr. 1 - Marts 2000

Leder: DJK i fortid og fremtid
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:
*Banestyrelsen: En ny start. Kontrakt BS/DSB. Kostbar projektering. Ønskelige Investeringer.
  Nye kontrakter og anlæg. Ny troljer.
*DSB: Design. S-tog kontrakt. Køreplan K2000. Materielstatus. S-tog afsporet ved Valby station.
  GTA-tilbud. Nørreport og Metroen. Køretilladelser i Sverige. Ny planer. Ledelsesændringer.
*Metro: Forbindelsestunnelen v/Nørreport. Flytning af "damerne". Metro til lufthavnen.
*En S-banestrækning takker af: Vanløse-Solbjerg.
*Færgenyt: Storebæltsfærge til Indonesien. Mols-Liniens trafikomlægning..
*Privatbanerne: GDS. HP. LNJ. HHJ. VNJ. OHJ. Stormvejret den 3. december 1999.
*Fjernstyring i danmark. Oversigt.
*Udland: Tyskland. USA. Polen. Ungarn. Monaco. Eurostar.
*Veteranbaner: MBJ. VtV. FDSB.
"Langsomhedens" æstestik: Slangerup/Farum/Hareskovbanen.
G 7471: -et tidstypisk godstog i 80'ernes Jylland.
Et liv på maskinen: V.S.A Jensen fortæller om 45 år ved DSB. Del 2.
På sporet af Maribo - Torring Jernbane: sommer oplevelser set fra en cykel, juli 1999.
Nu nærmer det sig enden... Status på den ordinære dampdrift ved overgangen til det nye millenium.
Læserne skriver: Kommentarer.
Mindeord: Børge Chorfitzen 21. december 1910 - 21. januar 2000.
DJK information: Adresser m.m.
Jernbanebøger nyheder: Med motor fra GM. Med damptog til Dyrehaven.


Jernbanen -eXtra...1A - Januar 2000

Ordinær generalforsamling i DJK den 26. marts 2000. I Fredericia. Dagsorden.
Sidste nyt: Besøg på GM værkstedet i Århus den 29. januar.
"Forsvundet" lokomotiv i Fiskebæk III Løsning på efterlysningen.
På sporet af sporne efter Langelandsbanen: Rettelser til Jernbanen 5/1999.
Kontingent 2000: Så er det tid at betale kontingent.
Det sker... møder i afdelingerne.
Referat af generalforsamling i Hovedstaden afd.
Referat af generalforsamling i Nordjydsk afd.
Medlemmernes spalte: Efterlysninger, køb og salg.
Andre arrangementer: om et jubilæum i Canada.
Jernbanebøger: DJK's udgivelser 1999 m.m.