Jernbanen Nr. 6 - December 2001

Leder: Restbaner.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:      
*Banestyrelsen: Ringbanen. S-tog til Roskilde. LOKO-projektet. Opgradering af Kystbanen.
  Udbygning af Nordvestbanen. Fælleseuropæisk trafikstyring. Togbetjeningen i udbud.
  Designpris til Danmark.
*Privatbanerne: Gribskovbanen.
*DSB: Over Øresund. Fredede stationer ombygges. Gode stationer tilalle. IC4-værksted i Århus.
  Rundt i virksomheden. Fast sporbenyttelse. TRIT-tavler tages nu i brug.
  Dieselos i Drogdentunnelen. Materielnyt.
*Andre operatører TraXion. NVAG. Metro.
*Udland: Skåne. Sverige. Norge. Slesvig-Holsten. Tyskland. Polen. Italien.
HTJ tur-retur: Klip fra fotoalbummet og scrapbogen 
MY 1140's svanegang: -den første MY der blev udrangeret. 
To Scotch og en gammel dansk: -tre vidt forskellige eksempler på cantilever-broer. 
GM-diesellokomotiver i Belgien: SNCB/NMBS har stadig litra 202, 203 og 204. 
Telemarkens Tornerose er vækket: Jernbanefærgen Ammonia. (8 sider)
På sporet af: Næstved-Præstø-Mern Banen. (5 sider)
Boganmeldelser: HTJ 1901-2001. Sporvogne i Kbh. Frost på sporet. Ångturbinlok.
DJK information: Adresser m.m.
Bagsiden: Billede af skinnestødtermitsvejsning - banernes eget fyrværkeri.


Jernbanen -eXtra...6A - November 2001

Vigtigt: Om nye forsikringsforhold.
Mødekalender for afdelingerne.
DJKs 42. ordinære generalforsamling: Den 7. april 2002 kl. 13,30 i Internationalt Hus, Klostervej 28, 5000 Odense C.
Blovstrød Banen, DJK indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 23. februar 2002 kl. 11,06.
Limfjordsbanen, Aalborg Veterantog, DJK: Generalforsamling 20/3-2002 kl. 19,00 
Medlemmernes spalte. Efterlysninger, køb og salg.


 

Jernbanen Nr. 5 - November 2001

Leder: DJK ejendomme af 2001 Aps.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:       
*Banestyrelsen: LOKO-projektet. Nye depotspor på S-banen. Ringbanen. Perronproblemer.
    Overkørselsprojekter. Sporombygninger. Kvotetildeling. Tilbud på togbetjening.
*DSB: Halvårsregnskabet 2001. Stationsmodernisering på Nordvestbanen. Ændrede omløbsplaner.
    Nye tog til nærbaner. Status for øresundstogsættene. Opdatering af ER-togsæt. Materielstatus.
    S-togs afsporing.
*Railion: Halvårsregnskabet. Kombishuttlerne. Den gule "arbejdsbi" - 5 år. Godsvognsparken.
*Andre operatører TraXion. NVAG. Metro.
*Privatbanerne: Hovedstadens Togdrift A/S. HTJ. VLTJ. Nordjyske Jernbaner.
    OHJ. Vestbanen. Østbanen.
*Veteranbanerne: Limfjordsbanen. Skælskørbanen - 25 Âr.
*Udland: Skåne. Sverige. Slesvig-Holsten. Polen.
Med damp over den kinesiske bjergmur: Ordinære damptog over Jingpeng passet. 
DJK - og jagten på de sidste amtsbanevogne: Vi henter en vognkasse. (5½ side)
En slags oversigt over nyttig vinterlæsning for togtosser. (3 sider)
DJK "over alle grænser...": Udflugt til det østlige Tyskland, sept. 2001. (3 sider)
Med grøn MT til Grenå: Billedserie. (6 sider)
Skilpaden - og hans venner: Børnenes lokomotiv: ØG 1 fra 1899. 1½ side
Ud og se på en gammel MT: -tilbage til dengang verden kun var gået en lille smule af lave. (1 side)
DJK information: Adresser m.m.
Bagsiden: DJK ønsker HTJ tillykke med de 100 år!


 

Jernbanen -eXtra...5A - September 2001

Orientering om vognhalsprojektet i Marslev.
Mødekalender for afdelingerne.
Medlemmernes spalte. Efterlysninger, køb og salg.
På danske skinner år 2001...: Fotoserie.


Jernbanen Nr. 4 - August 2001

Leder: Organisation.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:      
*Banestyrelsen: Virksomhedsregnskab 2000. Strækningsregnskab. Trafikstyring. Servicedivisionen. ATC-togstop afprøves. Skanderborg-Silkeborg. S-banenettet opgraderes. Broombygninger.
Når tiden er vigtig.Grænseoverskridende godstransport. Svenske lokomotivfæører i DK.
*DSB: Øresundstogene. Akselbrud på MR-togsæt. Stationsmoderniseringer.
  Storcenter ved Århus H. Et nyt "brand". Materielnyt.
*Andre operatører Railion. TraXion. IKEA Rail AB. Metro.
*Privatbanerne: HTJ. Nordjyske Jernbaner. LNJ. OHJ. VNJ. ØSJS.
*Veteranbanerne: Nyt materiel til DJK. MBJ.
*Færgenyt: Gedser-Rostock. Mols-Linien. Bornholms Trafikken.
*Udland: Skåne. Sverige. Norge. Schleswig-Holsten. Holland. Slovenien.
Der er blevet så stille... Pludselig var det forbi - damptogskørslen.
Skinnebusgruppen Himmerland/Viborg Turist-Jernbane 1989-2000. 
Første år med Øresundsforbindelsen. 
Rutebil på afveje: Hadsund d. 24. november 1924.
GE og GM-lokomotiver ved amerikanske jernbaner.
Boganmeldelser: Svenborgbanen 125 år. Operation Genforening. 
DJK information: Adresser m.m.
Bagsiden: Jernbaner i Danmark. (strækningskort)


Jernbanen -eXtra...4A - Juli 2001

Udflugt til Rügen i september.
Mødekalender for afdelingerne.
Dansk Jernbane-Klubs 40-års jubilæum: Arrangementer i hele landet.
Medlemmernes spalte. Efterlysninger, køb og salg.
Jernbanebøger: Prisliste pr. 1. august 2001. Og omtale af ny bøger.


Jernbanen Nr. 3 - Juli 2001

Leder: Nye tider, nye udfordringer - også for Dansk Jernbane-Klub.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:    
*Banestyrelsen: LOKO-projektet. Udbygningen af ringbanen. Aflåsning af sporskifter.
  S-tog til Roskilde. Den jyske "udretning" opgives. Plan for signaler på Øresund.
  Betonfundamenter. "Banehuset" i brug. Rådgivning er solgt. Fremtidsperspektiver.
  Ny S-togsstation. Driftsuheld i 2000. Udbuddet af togtrafik.
*DSB: Leje af dobbeltdækkere. Den "store" køreplan. Øresundstrafikken.
  Niveaufri adgang. Ny trafikterminal. Start på Railion Denmark. Materielnyt. "Hadegaven".
*Andre operatører NVAG. TraXion.
*Privatbanerne: Hovedstadens Togdrift A/S. HFHJ. GDS. HTJ. OHJ. LJ. HP. SB.
  Nordjyske jernbaner A/S. HHJ. VNJ. Trafikministeriets udbud af togtrafik.
*Veteranbanerne: Ny endestation i Blovstrød. Nyt materiel til DJK.
*Udland: Skåne. Tyskland. Frankrig. Polen smalspor.
Farvel til DSB's litra MY.
Udflugt til Gedser 21. april 2001.
Medlemsdag på Museumsbanen: Markering af DJKs 40 års jubilæum.
Nyt om vognhalsprojektet: DJK bygger vognhal i Marslev. Giv et bidrag.
Med biltog over Hintenburgerdæmningen. Tog til den tyske ø Sylt. (5 sider)
DJK information: Adresser m.m.
Bagsiden: Velkommen hjem!: To Københavnske sporvogne er kommet tilbage.


Jernbanen -eXtra...3A - Maj 2001

Efterårsudflugt til Rügen: 21.-23. september 2001.
Dansk Jernbane-Klubs 40-års jubilæum: Arrangementer i hele landet.
Vognhalprojektet i Marslev: Hvem vil give en hånd med i Marslev? DJK godkendt til "skattefrit bidrag".
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 25.03.2001.
Frirejser ved DJK-baner sommeren 2001.
Mødekalender for afdelingerne.
Andre arrangementer: Stationsfest i Mariager.
Medlemmernes spalte. Efterlysninger, køb og salg.
Database over jernbaneartikler på DJKs hjemmeside.
Junior: Anders Jönson har sendt en tegning.
Jernbane bøger: Fire ny bøger.


Jernbanen Nr. 2 - April 2001

Leder: Gods på skinner
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:       
*Banestyrelsen: Ny lov for banestyrelsen. Bod til DSB. Bedre sporspærringer. Hastighedsnedsættelser.
  Opdatering af Svendborgbanen. Nærbaneprojekterne. Ballastrensning.
  S-bane fjernstyring atter i udbud. Mindre gods på banen. IKEA på banen. Ny prisliste.
*DSB: År 2000 - yderligere fremgang. Ændrede vilkår. Nye motorer i IC3-tog.   Nye catering-
  faciliteter. Nye rekorder. Slaget i Skåne. IC3-tog navngivet i Ystad. Materielnyt. Nærtrafik.
  International trafik. DSB Gods - Railion Danmark. Berlin ruten. Driftsforstyrrelser. Over grænser.
*EuroRail: PBS/Eurail konkurs! TraXon.
*Færgenyt: Gedser Rostock. Fugleflugtslinien. Elbe-Ferry. Gigafærge på Århus-Halmstad. Ask og Urd.
*Privatbanerne: Desiro til Hornbækbanen. Masterplan for privatbanerne under
  Hovedstadens udviklingsråd. GDS. HFHJ. HHGB. HP+SB. HTJ. OHJ. VNJ.
*Udland: Skåne. Sverige. Norge.Slesvig-Holsten. Tyskland.
De Østfrisiske ø-baner: Tre små tyske vadehavsbaner. (9½ side)
Et lokomotiv i fødselsdagsgave: DJKs 40 års jubilæum blev fejret med maner. (3½ side)
Den sidste tre-cylindrede R-maskine. (4 sider)
Gennembrud for Metroen. Bygningsarbejdet nærmer sig snart sin afslutning. (4 sider)
Boganmeldelser: Jernbaneliv IV. NoHABs und Kartoffelkäfer. Danske jernbaner. (½ side)
Metroen på afveje: 1. april på Kbh. rådhusplads. (1 side)
Bn-vogne til modelbanen: Omtale af nyt modeltog. (1 side)
DJK information: Adresser m.m.
Bagsiden: DSB lejer sine dobbeltdækkere.


Jernbanen -eXtra...2A - Marts 2001

Dansk Jernbane-Klubs 41. ordinære generalforsamling: Dagsorden.
Dansk Jernbane-Klubs 40-års jubilæum: Arrangementer i hele landet.
Udflugt til Vanløse og Gedser den 21. april 2001: Tur med "rødt regionaltog" og færgen Prins Joachim.
Mødekalender for afdelingerne.
Medlemmernes spalte. Efterlysninger, køb og salg.
Dansk Jernbane-Klub: Regnskab 1999-2000
Junior: Karsten har sendt en tegning af et HHGB Y-tog.

 


Jernbanen Nr. 1 - Februar 2001

Leder: Privatbanerne til amterne.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:      
*Banestyrelsen: Anlægsprojekter på Ringbanen. LOKO-projektet. Opgradering af Svendborgbanen.
  Frederikssundbanen. Årets sporombygninger. Jysk togtrafik udbydes. Investeringer på trafikområdet.
*DSB: Rekordår 2000. Gode tog til alle. Ny godsvirksomhed i Danmark. Fra skinne til vej.
  DSB materielstatus pr. 31.december 2000. Øresundstrafikken. Nye tog til Svenborgbanen.
*Metro: Nyt om Metrobyggeriet.
*Privatbanerne: Loven om amtskomunernes overtagelse af de statslige ejendele i privatbanerne.
  HHGB. HTJ. LJ. HHJ. OHJ. SB.VNJ.
*Veteranbanerne: GM-gruppen. MHVJ. SFvJ. SSB.
*Udland: Skåne. Sverige. Norge. Schleswig-Holsten. Ungarn. Libyen. USA. Estland.
Stjernestunder under halvmånen: -damplokomotiver i Tyrkiet in memorian. 
Privatbanen Sønderjylland: en pionér i privat godstransport.
Västkustbanen: - en langstrakt historie. Sverige.
De tidlige år med dieseldrift: i USA. 


Jernbanen -eXtra...1A - Januar 2001

DJKs 40-års jubilæum: Arrangementer i hele landet.
DJKs 41. ordinære generalforsamling. Dagsorden.
Mødekalender for afdelingerne.
Medlemmernes spalte. Efterlysninger, køb og salg.
Jernbanens annoncepriser.
Vognhalsprojektet nærmer sig sin virkeliggørelse.
Farvel til en klassiker: DSB My.


Jernbanen Nr. 0 - Januar 2001

Særnummer i anledning af DJKs 40 års jubilæum 15. januar 2001
Tillykke DJK!
Hvordan det hele begyndte: Erik B. Jonsen fortæller.
Perler på snor: Ole-Chr. Munk Plum fortæller om veteranbanerne.
På udflugt med DJK: Lars Vinholt-Nielsen fortæller om jernbaneudflugter.
Oplevelser med DJK gennem 34 år: Max Rasmussen fortæller om MHVJ.
Interessen for jernbaner kan give mangfoldige udslag: Poul Kaspersen fortæller.
På udflugt gennem 40 år: Bent Jacobsen fortæller om jernbaneudflugter.
Den første begyndelse på Museumsbanen: Tom Lauritsen fortæller om MBJ.
Forlaget gennem 40 år: Ole-Chr. Munk Plum fortæller om de mange bogudgivelser.
På den forkerte side af jerntæppet: John Poulsen fortæller om DJKs første udlandsrejser østpå.
Baneentreprenør i det små: Aage Lund fortæller om MBJ.
Ka' vi ikke bare gøre, som vi altid har gjort? Lars Henning Jensen fortæller om ændringerne i DJK.
På sporet af godt venskab: Nina Møller fortæller om at komme i remisen i Maribo.
Ideer, projekter og muligheder: Jens Halck fortæller om MBJs projekter.
Også et veterantog: DJK har også et "rigtigt rødt intercitytog".
Hobby og alvor: Flemming Lund, direktør for Jernbanetilsynet, fortæller om sikkerhedskrav.