Selskabet ”Den bornholmske Jernbane” (forkortet BJ) drev banen mellem Rønne og Nexø med sidespor fra Aakirkeby til Almindingen lige fra 1901 indtil sammenlægningen med de øvrige to bornholmske jernbaneselskaber i 1934.
I flere oversigter over danske jernbaneselskaber, optræder et selskab ved navn ”Rønne-Nexø Jernbane” med forkortelsen RNJ og ofte en periodeangivelse fra 1913 til 1934. Men – der har aldrig eksisteret et selskab med det navn!

Læs historien af Bent Boesen

fvm/2024-01-29