Alle foto på siden: Benjamin Olsen

Arbejdet med OHJ 40 skrider fremad og man er begyndt på tilpasning af motorens hovedlejer og ilægning af krumtapaksel.

 

Hovedlejerne tilpasses ved hjælp af mærkeblåt og en lejeskraber. Tilpasningen foregår via en proces hvor krumtapakslens lejesøler indsmøres i mærkeblåt. Når Krumtapakslen sænkes ned i lejepanderne vil der afsættes noget blå farve på de højeste punkter, som skal bortskrabes. Denne proces fortsætter indtil krumtapakslen bærer på alle 7 hovedlejer samtidig. I følge overleveringerne skal krumtapakslen op/ned 80-90 gange før opgaven er tilendebragt. Vi er i løbet af en pinseferien kommet op på 32 gange.

Så der er stadig et stykke vej inden denne opgave er tilendebragt.

Benjamin Olsen

 

fvm 06/04/2023