Passagertal er langt under det forventede

Link til ugeavisen i Odense

08/27/2023 fvm


 

Newsflash

Østbanens sporrenovering

Den 16. juni 2024 er det et år siden, at Strukton Rail sporombygningstog begyndte udskiftning af sveller og skinner fra Køge mod Hårlev. Siden er sporfornyelsen gennemført mellem Køge og Faxe Ladeplads, og som tidligere nævnt er der fuld gang i arbejdet med sporfornyelsen fra Hårlev til Rødvig samt anlæg af den ny station i Rødvig.
 
I løbet af maj nåede sporbygger-kolonnen frem til overkørslen ved Bjælkerupvej nord for Store Heddinge, og 10. juni var der lagt nye sveller og skinner frem til Store Heddinge.
Mandag den 10. juni blev en dag med stor aktivitet i Store Heddinge i forbindelse med sporfornyelsen på Østbanen. De to nye sporskifter skulle på plads, men det var en stor udfordring med hensyn til at få kørt mobilkran og de store sættevogne med delene til sporskifterne ”på plads”. Der måtte ”rangeres” med de store biler, så de kunne komme ind på stationsområdet, og sporkassen mod Rødvig måtte tages i brug for at vende mobilkranen.
 
Foto:  Ole-Chr. Munk Plum
 
Det tog sin tid, men sidst på eftermiddagen var begge sporskifter placeret på de rette steder.
Parallelt med lægningen af sporet har stoppekolonnen med stoppemaskine og stabiliseringsmaskine samt ballastfordeler justeret det nye spor, og 4. juni var de nået til Seinhuusvej.
I Rødvig har Zøllner fortsat arbejdet med anlæg af den nye station. Junglestien og Lejdebækken er genetableret, der er opsat Gabion-hegn mod Marmorvej, og selve perronen er under opbygning.
 
Den 11. juni blev det nordlige sporskifte i Rødvig lagt på plads.
www.lokaltog.dk kan man holde sig opdateret om sporarbejdet.
 
Ole-Chr. Munk Plum
2024-06-14

Lollandsbanen fejrer 150 års jubilæum

Skinnerne blev lagt for 150 år siden til livet på Lolland og Falster. Det fejres lørdag d. 29. juni, og du er inviteret.

For 150 år siden blev Lolland for alvor forbundet, da Lollandsbanen blev anlagt. Den 29. juni markerer vi denne milepæl med et stort jubilæum, og vi inviterer dig til at deltage i festlighederne.


Det var et stort øjeblik, da det første tog kørte på tværs af Lolland i 1874. Siden da har Lollandsbanen været en uundværlig livsnerve for regionen, som har styrket båndene mellem lokalsamfundene og skabt et fundament for økonomisk og kulturel vækst på Lolland.
I 2024 fejrer vi, at det er 150 år siden, Lollandsbanen blev indviet, og denne særlige anledning fortjener en stor fejring. Vi inviterer dig til at deltage i jubilæumsfesten lørdag d. 29. juni på Lokaltogs værksted ved Nakskov station fra kl. 11 til 14, hvor der vil være åbent hus. Her vil Regionsrådsformand Heino Knudsen, Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen og Guldborgsunds borgmester Simon Hansen vil være til stede og holde taler. Vi sørger for forfriskninger til alle deltagere, så der er rig mulighed for at nyde dagen i godt selskab.


I forbindelse med jubilæumsfejringen vil der også være mulighed for at besøge Lokaltogs Driftscentral i Maribo samt kommandotårnet på Kong Frederik den IXs bro. Begge steder vil der være åbent hus fra kl. 9-14, og det er nødvendigt at tilmelde sig via dette nummer: 54 79 17 06.


Det vil ligeledes være muligt at køre med Museumsbanen til Nakskov, Sakskøbing og Bandholm. For mere information se Museumsbanen.dk


Vi ser frem til at fejre denne mindeværdige dag sammen med dig, vores kunder og samarbejdspartnere. Det bliver en dag fyldt med historie, festligheder og fællesskab, hvor vi hylder Lollandsbanens lange og betydningsfulde rejse.fvm 2024-06-06


 

Fremtiden usikker for veterantog i Nora i Sverige

Noget tyder desværre på, at det sidste veterantog har kørt på veteranbanen Nora Bergslags Veteran Jernväg (NBVJ). Den 18 km lange Nora-Ervalla Järnväg indviedes den 17. marts 1856 som Sveriges første normalsporede jernbane for 
person- og godstrafik. Veterantogene trafikerede normalt strækningen Järle – Nora (9,4 km) og Nora - Pershyttan Övre (5,3 km), men tidligere har man fortsat med skinnebus til Vikersvik (13,1 km fra Nora). 

Sagen kompliceres af, at selve jernbanen administreres af Nora Jernbanemuseum og Veteranjern banefonden (NJOV). NJOV er en fond med bestyrelsesrepræsentanter for Region Örebro Amt, Nora Kommune, Örebro Kommune, 
Örebro Amtsmuseum, NBVJ og en række lokale foreninger. Det er dog NBVJ, der har den nuværende infrastrukturtilladelse, givet i marts 2023.
NBVJ udfører det praktiske arbejde med vedligeholdelsen af de 25 km spor, men det er NJOV der betaler materialerne. De seneste år mener NBVJ at der er investeret for få penge til primært nye sveller, og at jernbanen nu er i så dårlig stand, at det ikke længere er forsvarligt at køre på den. Det er NBVJ, der ejer det meste af det materiel, der køres med, Sveriges Järnvägsmuseum ejer dog enkelte enheder. Nora Kommune er meget kede af udviklingen, og håber det lykkedes at finde en løsning, så kulturarven kan bevares, herunder veterantogtrafikken, som NBVJ driver.

fvm 2024-06-12


 

Kulturpris til VTV i Bramming

Forening scorer fornem pris: - Alene vægten på det, de beskæftiger sig med, skal regnes i ton

Veterantog Vest arbejder på at holde vores historie og togtraditioner i live. Alt arbejde foregår på frivillig og ulønnet basis. Derfor får de – fuldt fortjent – årets kulturpris."

Link til artikel i Jyske Vestkysten

fvm 2024-06-09


 

Lokaltog inviterer til fejring af Odsherredsbanens 125 års jubilæum

Kom og vær med til at fejre Odsherredsbanens 125 års jubilæum:
Fredag den 21. juni, kl. 13.00 - 15.00
Sted: Lokaltogs station i Hørve, Hørve Stationsvej 9, 4534 Hørve

Besøg også TV2 øst's side om jubilæet

På Odsherreds Trafikmuseum er der en jubilæumsudstilling om OHJ. Link til museet.

fvm 2024-06-06


 

Sporfornyelsen mellem Slagelse og Korsør

NU BEGYNDER SIDSTE DEL AF ARBEJDET MED AT FORNY SPORENE MELLEM SLAGELSE OG KORSØR.
 
Nu begynder sidste del af arbejdet med at forny sporene på en af landets travleste togstrækninger - Slagelse og Korsør. Fornyelsen giver en mere stabil togdrift og er en nødvendig del af det løbende vedligehold.
Jernbanen mellem København og Korsør er en af landets travleste jernbanestrækninger, og det slider på skinnerne. I begyndelsen af juni tager Banedanmark derfor hul på sidste etape af arbejdet med at forny sporene på strækningen mellem Slagelse og Korsør.

”Nu begynder den sidste og mere krævende del af sporfornyelsen, hvor de store sporfornyelsesmaskiner kommer på hårdt arbejde. Vi skal blandt andet justere 26,5 kilometer spor og sporskifter på strækningen. Samtidig bliver banen gjort klar til fremtidens klimavenlige eltog og det nye digitale signalsystem, hvor togene kører hurtigere, tættere og smartere,” siger Eva Marie Paaske, der er anlægschef i Banedanmark.

Herudover renser og udskifter Banedanmark 22.530 m3 skærver og fornyer sporkassen, som er fundamentet under sporene.  

Fornyelsesprojektet begyndte sidste år, hvor Banedanmark udførte det mere manuelle arbejde og forberedte strækningen til dette års arbejde, hvor de store sporfornyelsesmaskiner tager over.

Togtrafikken påvirkes 

Fornyelsen af sporet mellem Slagelse og Korsør påvirker togtrafikken fra begyndelsen af juni til slutningen af august.

”Nøjagtig som tidligere år tilbyder DSB kompensation til pendlerne, der påvirkes mest af sporarbejdet. Og som noget nyt får pendlerne, der har købt Pendlerkort eller Pendler20 i DSB app, automatisk udbetalt kompensation,” siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov.

Fra lørdag aften den 13. juli til og med 21. juli kører der ingen tog på strækningen. I denne periode indsætter DSB togbusser, som alle rejsende kan benytte sig af.

Fakta om projektet  
Banedanmark skal: 

 • Justere cirka 26,5 kilometer spor og sporskifter
  Fjerne og lægge cirka seks kilometer nye kabelrender 
  Etablere cirka ni kilometer sporkasse
  Udskifte 22.530 kubikmeter nye skærver, som er en del af fundamentet i sporet.
  Rense ballasten på cirka 16 kilometer strækning 
  Justere seks sporskifter

fvm 2024-06-04


 

Djurslands jernbanemuseum afholdt åbningsfest 2. juni

Museet er nu færdigt med deres nye jernbanespor og det blev fejret på sommerens første åbningsdag.

En god del af lokalbefolkningen var mødt op til indvielsen. Der var gratis adgang  og gratis kaffe/kage eller en forfriskning på dagen. 

Sporet er anlagt fordi museet gerne vil udvide med en ny bygning med plads til flere udstillinger over de to spor. Værksted, arkiv og bedre toiletforhold (bla. handicaptoilet) er også en del af projektet.

Muset har fået lave tegninger til en vognhal der kan bygges over de to spor. Overslagspris er 12 mio. kr.  Fonde er søgt men indtil videre er der kun kommet tilsagn om 100.000 kr fra en lokal fond. Ud over det har man 300.000 kr. fra forsikringspenge fra en brandforsikring. Så der er et stykke vej op til de 12 mio. kr. Der søges stadig om finansiering af projektet.

Det nye spor med de lyse skærver til venstre i foto. Foto: Asger Christiansen

En god del af de fremmødte til arrangementet. Foto: Finn Madsen

Bjørn Jensen, der er næstformand i Kulturudvalget i Syddjurs Kommune (Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget) kører på en knallertdressine af mærket Solifer frem mod den røde snor . Knallerten var sidst startet for mere end 15 år siden, men kunne uden store problemer startes igen.  Foto: Asger Christiansen

Bjørn Jensen hold en lille tale før snoren blev klippet. Foto: Asger Christiansen

Der røde snor blev klippet. Foto: Asger Christiansen

Skagensbanens M4 er kommet midlertidigt udenfor at stå og  postvognen Do 5604 er kommet indenfor i remisen. Foto: Finn Madsen

DSB postvognen Do 5604 er kommet indenfor i remisen og der er påbegyndt en renovering af vogne. Der langt igen indtil vognen står i tidligere tiders skønhed. Foto: Finn Madsen

Museet har fået en gammel rød klippekortautomat til at virke og hængt op ved kassen, sammen med en fin samling brugte gamle kort og korthylstre i alle farver og mønstre. Blandt de aktive på museet har vi en mester til disse AMEX maskiner - Søren Sørensen. Han kan skille dem totalt af og samle dem igen i søvne :-). Vi har masser af klippekort til afprøvning. Foto Theo Berkhoudt.

fvm 2024-06-03


 

GM-event i Wittenberg 1. og 2. juni - opdateret

Nu nærmere det kommende GM-event i den 1. og 2. Juni Wittenberge i Tyskland, hvor der vil blive fejret 70 året for NOHAB i Danmark og 25 året for NOHAB i Tyskland.

Vi har på siden om eventet omtalt at der blev arbejdet på deltagelse af flere lokomotiver. I dag tirsdag kan det nu endelig annoncer, at Danmarks Jernbanemuseum foruden My 1101 også tager tage My 1135 med til Tyskland for deltagelse til GM-eventet. Hvilket vi er rigtig glade for kan lade sig gøre med stor hjælp fra flere sider. Så indtil videre kan vi stille med tre danske lokomotiver til arrangementet i Tyskland.

26 maj ankom My Veterantog til Odense med My 1126 forud for transporten mod Tyskland, så hvis man ikke har mulighed for at tage til Wittenberge til arrangementet, så er der mulighed for at se alle tre lokomotiver i Odense nogle dage endnu inden de drager mod Tyskland for at vende tilbage i begyndelsen af næste uge igen.

Læs mere om eventen 

DSB My 1135 og 1101 klargøres hos Danmarks Jernbanemuseum forud for transporten til Tyskland. Foto: Kasper Pedersen

2024-05-28


 

Politikere i Frederikssund siger nej til tog-værksted

DSB's planer om at anlægge et værksted i området, hvor Banedanmark i december 2020 åbnede Vinge Station, har udløst protester fra beboere i området- Protesterne har været så kraftige, at politikerne i Plan- og Teknikudvalget i Frederikssund Kommune har reageret ved at afvise DSB's planer.

Beslutningen skal nu gennem økonomiudvalget og byrådet i Frederikssund Kommune.

kollektiv trafik forum

fvm 2024-05-16


 

SB M1, der står i Gedser er blevet pakket ind

hejsa

folk fra Eisenbahnfreunde Wissmar og Museumsbanen har nu pakket Skagenbanemotorvognen SB M1 ind, så den efter mange års hensættelse udenfor Gedser remise med stærk forfald til følge, vil være bedre beskyttet mod yderligere forfald, og så den er klar til transport til Wissmar så snart DJK giver grønt lys.

Foto: Andreas Nielsen

Arne Jørgensen 2024-05-15