Søndag den 13. november 2022 afholdtes hovedbestyrelsesmøde. Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Generalforsamlinger og årsmøder
Det besluttes at afholde DJK’s 63. generalforsamling søndag den 26. marts 2023 på Kulturstationen i Vanløse. Indkaldelsen bringes i Jernbanen nr. 6/2022 og på hjemmesiden.  

Traditionen tro, afholdes kontaktgruppemøde dagen før generalforsamlingen. På kontaktgruppe-mødet mødes bestyrelsen, driftsbestyrer fra veteranbanerne og repræsentanter fra lokalafdelinger og arbejdsgrupper, og drøfter udviklingen af foreningen og dele erfaringer med hinanden. Mødet, som vare en hel dag, afsluttes med aftensmad og hyggeligt samvær mellem de indbudte. 
I år holdes mødet i Klubhuset i Herlev.  

Men det er ikke kun i hovedforeningen, der afholdes møder og generalforsamling. Også arbejdsgrupper og lokalafdelinger rundt om i DJK’s organisation mødes og vælger medlemmer til udvalg og lokalbestyrelser. I november var der to af slagsen; lokalafdelingen DJK Midtjylland den 10. november, og DJK’s Salgs- og forlagsafdelingen den 16. november, og i løbet af januar holder medlemstidsskrifterne Jernbanen og Foreningsnyt redaktionsmøde. 

Gedser Remise
Optagelsen af Gedser Remise i DJK rykker nærmere. Udkast til vedtægter blev drøftet på mødet, og indholdet blev godkendt hovedbestyrelsen. Gedser Remise kan dermed optages i DJK, og der arbejdes nu videre på at finde en endelig dato for optagelsen.

Materielsager
På mødet blev der primært fulgt op på igangværende materielsager fra hovedbestyrelsesmødet den 21. august 2022.

Vestsjællands Veterantog har revideret sine fremtidsplaner, og valgt at beholde de to DSB personvogne CR 3622 og CP 2872 i samlingen. De to vogne var ellers udmeldt som overtallige, og udbudt til DJK’s andre baner. Denne materielsag afsluttes dermed.

Museumsbanen har udbudt overtalligt materiel via DVF (se M3/2022 s.9), men ingen andre klubber har vist interesse for vognene. Det besluttedes derfor at lukket godsvogn OKMJ QA 1333 og åben godsvogn for transport af kul ØG 7 begge overtages af hovedforeningen med henblik på fremtidig bevarelse. Enhederne skal transporteres til Marslev.
Åben godsvogn LJ T 303 og resterne af en Tuborg Ølvogn er i så dårlig stand, at det besluttes at lade dem ophugge, indvende brugbare dele. Et eventuelt provenu for salg af skrot tilgår Museumsbanen.
De to åbne godsvogne LB PB 101 og 102 (ex. DSB Elo-vogne) overdrages til Gedser Remise. 
Lukket godsvogn DSB litra Gs forsøges afhændet gennem salg.

Limfjordsbanen havde ved sidste hovedbestyrelsesmøde (se M3/2022 s.9), fremsendt liste over materiel, som ønskes afhændet. På dette hovedbestyrelsesmøde besluttes følgende overdragelser:
Skinnebusmateriel: Gedser remise overtager skinnebus litra SVJ SM7 og Vestsjællands Veterantog skinnebusbivogn litra HHJ SB2. Bagagevogn for skinnebus ØSJS SB4 går tilbage til DJK, og hensættes i Marslev.
Y-tog: Y-toget fra Skagensbanen (YM 5-YP 24-YM 6) er i meget dårlig stand, men beholdes indtil videre, indtil det afklares hvad der skal ske med Midtjyske Jernbaners Y-togsmateriel.
Vogne: Gedser remise har muligvis interesse i personvogn litra SB F3 (Stålvogn) og vender tilbage. 
Den kombinerede vogn litra FFJ DAE 21 har ikke umiddelbar interesse hos HMVJ, men hovedbestyrelsen opfordrede MHVJ til at revurdere denne beslutning.
Djurslands Jernbanemuseum vil gerne overtage ølvogn litra SFJ ZB 509255 til udstilling, forudsat, at der kan findes en fornuftig løsning med hensyn til transporten fra Ålborg til Ryomgård.

Sydfynske Veteranjernbane har udbudt overtallige materiel, som måske kunne have interesse for DJK. Der er tale om tidligere Kupevogne fra Sydfyn, som har været anvendt som arbejdsvogne, en FAF beholdervogn ex DSB litra Ucs 910 6 002 og lukket MAYO-godsvogn litra ex DSB 807 4 101 
Museumsbanen udtrykte interesse for kupevognene, og beholdervognen som blikfang ved Djurs-lands Jernbanemuseum. Det besluttes at arbejde videre med denne sag.

Materielforsikringen
Det er gennem hovedforeningen muligt at forsikre lejet materiel til brug ved baneforeningerne. Det kan f.eks. være Jernbanemuseets materiel.  Udgifterne fordeles mellem brugerne af forsikringen. Forsikringsordningen diskuteres, og resulterede i at Limfjordsbanen og Museumsbanen vil gerne udtræde af ordningen, mens MY Veterantog, Vestsjællands Veterantog og Veterantog Vest vil gerne blive i ordningen. Gedser Remise skal afklare om de vil være med i ordningen.

Byggesager
Djurslands Jernbanemuseum arbejder med en ny udstillingshal i Ryomgård. Der er indhentet tilbud på etablering og opførelse, for at kunne ansøge fonde om midler til finansieringen af projektet.

Kommende møder
Hovedbestyrelsesmøde søndag den 12. februar 2023 i Herlev.
Kontaktgruppemøde lørdag den 25. marts 2023 i Herlev.
Generalforsamling søndag den 26. marts 2023 i Vanløse.