Dansk Jernbane-Klub er en forening for alle med interesse for jernbane i Danmark. Vi arbejder på flere områder:

Vi passer på gammel jernbanekultur i form af materiel og miljøer ved at bevare gamle lokomotiver og vogne og holde dem i drift. Gamle stationsmiljøer langs vore veteranbaner passer vi på for eftertiden. DJK driver flere veteranbaner i Danmark, og kører veterantog for passagerer på banerne. Vi vedligeholder de bevaringsværdige huse og anlæg der hører til disse baner. Foreningen driver også et museum i den gamle remise i Ryomgård.

Foreningen udgiver 6 gange om året medlemsbladet "Jernbanen", som er Danmarks førende jernbanetidsskrift. Desuden udsendes 4 gange årligt et blad med nyt fra foreningen – banerne -medlemmerne.

Flere steder i Danmark er der lokalafdelinger der arrangerer medlemsmøder med spændende foredragsholdere.

Alt arbejde udføres af ulønnede frivillige som bruger deres fritid på at passe på vores jernbanehistoriske materiel og bygninger, udgive og sælge bøger om aktuelle og historiske jernbaner, dokumentere udviklingen gennem fotografering og indsamling af tekniske data, lave udflugter og rejser, holde vores webside opdateret og meget andet.

Dansk Jernbane-Klub blev stiftet i 1961 og har i dag ca. 2200 medlemmer og kunne i 2021 fejre de første 60 år.

Vores mål har hele tiden været at udbrede interessen for nutidig og historisk jernbanedrift, både materiel og infrastruktur. DJK arbejder for at de jernbanehistoriske kulturminder bevares for eftertiden, og om mulig benyttes i formidlingsarbejdet.

Det var et længe næret ønske, der gik i opfyldelse, da Dansk Jernbane-Klub i 2004 kunne indvi en hal med fire spor i Marslev med 440 meter spor, så materiel kunne blive skånet for vejr og vind, hærværk og graffiti. I 2019 var der rejsegilde for hal nummer to ved siden af hal et. Her mangler der stadig at blive lagt spor, så hallen kan fyldes med materiel der i dag står og forfalder udendørs. Flere dyre lejemål kan opsiges når hallen kan tages i brug. 

Dansk Jernbane-Klub holder til på Marielundvej 35 i Herlev. Her er der klublokale, bibliotek og kontorer. Huset er mødested for mange jernbaneentusiaster hver mandag 18.30 - 21.00 (Dog ikke på helligdage og i juli måned samt mellem jul og nytår).

Læs mere om DJK's historie