Museumshal II i Marslev

Giv et bidrag
En væsentlig del af finansieringen af DJK's museumsmagasin stammer fra frivillige bidrag. Det er blevet til betydelige beløb gennem de senere år. Det er meget flot, og vi er i hovedbestyrelsen meget taknemmelige for den opbakning, som medlemmerne på denne vis har givet projektet.

Vi er i gang med byggeriet af museumshal II i Marslev.
Træer er fældet, en stor jordvold er fjernet og kabler er flyttet. Grunden er belagt med stabilgrus, og hele fundamentet er støbt og råhallen med spær, vægge, tag og porte er rejst. Der arbejdes med indvendige installationer. Der mangler sporlægning og hele velfærdsafdelingen. Vi fortsætter ufortrødent så langt økonomien tillader.
Som tidligere er vi afhængig af medlemmernes støtte til det fortsatte arbejde, og bidrag er derfor fortsat særdeles velkomne.


Danske Bank reg. nr. 1551 konto 000 639 6879
IBAN: DK09 3000 0006 3968 79 SWIFT: DABADKKK
Dansk Jernbane-Klub, Marielundvej 35, 2730 Herlev.