For ca. 10 år siden kunne man i Jernbanen læse en lille serie af i alt tre artikler omkring renoveringen af motoren på diesellokomotivet OHJ 40 ”Frichs firkantet”.

Nu er det igen blevet tid til at skrive lidt, da projektet er kommet i gang igen efter, at have ligget stille i en længere årrække.

Trykluftbeholdere på OHJ 40 hejses ud af maskinrummet 1/1 2022

For de ny tilkommende læsere vil jeg lave en kort opsummering af dette projekt. Den igangværende renovering blev påbegyndt 7/7 2007, hvor opgaven tog udgangspunkt i en overskuelig reparation af lokomotivets dieselmotor.

Inden den første arbejdsdag var omme stod det klart, at motoren havde langt stører skavanker end ventet, som ikke lod sig udbedre i løbet af et par enkelte weekender. Hurtigt blev det klart, at motoren skulle udtages af lokomotivet, da der var omfattende skader på hovedlejer og krumtapaksel. Taget blev derfor afmonteret og motoren udtaget hvorefter den blev total adskilt. Hurtigt blev det klart, at hoved- og hjælpedynamo samt meget andet trængte til nogle kærlige hænder. Gennem de næste ca. 5 år blev der arbejdet intenst på renovering af delkomponenter og meget andet, som siden har ligge på laget og er klar til at blive monteret. I foråret 2013 blev projektet midlertidig sat på standby, da der var en lang række andre opgaver hos MHVJ, som trængte sig på og krævede nogle flittige hænder.

Kompressoren er ved at blive samlet. November 2021

Nu er det igen blevet tid til, at der skal arbejdes på, at få OHJ 40 tilbage til en aktiv tilværelse hvor lokomotivet skal trække veteranbanens tog frem og tilbage mellem Mariager og Handest. Det blev derfor besluttet at genopstarten officielt skulle finde sted ved årsskiftet 2021/2022.

En af de første opgaver bliver afrensning og maling af maskinrummet således, at det er klar til, at modtage de renoverede komponenter. Forud for dette arbejde er beholdere for trykluft og tanke til brændstof blevet udtaget således, at der også kan udføres et meget tiltrængt rengørings- og malearbejde bag disse.

Vi er dog tyvstartet lidt, da vi i november 2021 har genoptaget opgaven med revision af kompressoren for trykluft til lokomotivets bremsesystem. Kompressoren blev adskilt for mere end 10 år siden, så det var meget spændende om alle delene nu kunne genfindes. Heldigvis lykkedes det uden det store besvær, at identificerer delene til kompressoren, da der i sin tid var foretaget en grundig opmærkning- og registrering af disse inden de så at sige blev lagt i mølpose. Efter at delene var transporteret hjem fandt vi en samlingstegning frem og gennemgik delene styk for styk i forhold til tegningen. Heldigvis var alle delene der, så i løbet af et par aftener var kompressoren igen samlet med nye stempelringe med mere.

William Lee Færgemann Madsen samler smøreoliepumpen. November 2021

Da opgaven med samling af kompressoren hurtigt var overstået gik vi i gang med adskillelse af den ventil, som skal sikre at motoren har det korrekte olietryk under driften. Jeg havde i flere år gået og været lidt bekymret for netop den ventil, da rørtilslutningerne i modsætning til de andre dele ikke var blevet tilstrækkelig forseglet da den blev demonteret. Jeg frygtede derfor nogle rustangreb i de indre mekaniske dele. Frygten blev heldigvis meget hurtigt gjort til skamme, da ventilen indvendig var totalt indsmurt i årtiers aflejringer af olieslam, som så at sige har konserveret ventilen. Efter en grundig rengøring blev ventilen samlet med nye pakninger og er nu klar til, at blive monteret. Den store mængde olieslam, som der blev fundet inde i ventilen gav en indikation af, at det var tvingende nødvendigt med en adskillelse og omfattende rensning af de andre dele, som står i forbindelse med motorens smørersystem herunder smøreoliepumpe, skifteventil og dieselmotorens hastighedsregulator. Adskillelse af skifteventilen skulle meget hurtigt vise sig, at give nogle store udfordringer, da den så at sige nærmest var udstøbt indvendig med gamle aflejringer af olieslam, som med tiden havde fået konsistens som asfalt. Da skifteventilen indeholder en del finmekanik måtte der gås meget forsigtigt til værks. Ved hjælp af en blæselampe lykkedes det, at opvarme og derved blødgøre noget af den asfaltlignende masse, således at delene med forsigtighed kunne lirkes fra hinanden. Et meget stort rengøringsarbejde var nu påkrævet, da den asfaltlignende masse ikke bare sådan lod sig opløse, men efter megen ihærdighed lykkedes det, at få rengjort delene således, at skifteventilen igen kunne samles.

Morten Saxtorff rengør dele til skifteventilen. December 2021.

Skifteventilen under adskillelse. December 2021.

Regulatoren som kontrollerer dieselmotorens omdrejningstal trængte også til en renovering. Under demonteringen af denne konstateredes det tilbage i 2007, at den indeholdt en del olieslam, som indeholdt metalspåner. Regulatoren virker umiddelbart meget kompleks, så der blev fremskaffet en gammel blåtrykstegning, som gav et godt overblik over regulatorens opbygning og dens enkelte funktioner. Tegningen bekræftede også forventningen om, at regulatoren er indeholder en langrække smådele. Jeg ved fra min tid som elektromekaniker, at sådanne opgave kræver en vis ro omkring dem, så regulatoren blev fragtet hjem i mit eget værksted. I løbet af nogle aftener blev regulatoren adskilt og de enkelte delfunktioner analyseret under adskillelsesprocessen. Efter en grundig rengøring og udskiftning af kuglelejerne i svingvægtssystemet blev regulatoren atter samlet.

Dele til ventilblok for regulator afventer at blive samlet. December 2021.

Benjamin Olsen - tekst og foto